De pilot Afval loont stopt, in goed overleg tussen Afval loont en de gemeente Barendrecht. Met elkaar is gekeken naar mogelijkheden om Afval loont naast het nieuwe afvalbeleidsplan te laten bestaan, maar de gezamenlijke conclusie is dat dit geen optie is. Het laatste filiaal van Afval Loont sluit op 14 december.

De pilot werd vorig jaar al, samen met Afval loont, geëvalueerd. Toen bleek dat niet alle doelstellingen werden behaald. Wethouder Cees Schaap: “We danken Afval loont voor de bijdrage die zij de afgelopen jaren aan het scheiden van afval in onze gemeente heeft gegeven. Maar nu we vanaf dit najaar inwoners faciliteiten gaan bieden om afval te scheiden aan huis, neemt de drempel om zelf afval naar Afval loont te brengen alleen maar verder toe. We hebben gekeken hoe en of Afval loont kan blijven bestaan, naast de dienstverlening van de gemeente. Dat is helaas niet gelukt.”

Goede samenwerking

Jørgen van Rijn, oprichter van Afval loont: “De samenwerking met de gemeente Barendrecht is altijd goed geweest. De gemeente heeft ons de ruimte gegeven om het maximaal haalbare te kunnen bereiken. Zo zijn meer Barendrechters hun afval gaan scheiden en hebben we ons met een leuke ploeg mensen ingezet om dit voor iedereen leuk en aantrekkelijk te maken.” De wethouder onderstreept de goede samenwerking. “Wij doen er dan ook alles aan om tot een goede en sociale afronding te komen. De gesponsorde goede doelen zullen worden gecompenseerd en de mensen die werken voor Afval loont zullen naar ander werk worden begeleid.”