Het aanvragen en ophalen van een paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) doet u persoonlijk. Dit geldt ook voor kinderen. Het paspoort of ID-kaart ligt na 5 werkdagen voor u klaar. 

Hoe vraag ik een paspoort of identiteitskaart aan?

Maatregelen coronavirus

Op dit moment kunt u alleen een afspraak maken voor een nieuw paspoort of identiteitskaart als dat echt noodzakelijk is. Bijvoorbeeld omdat uw paspoort /identiteitskaart verlopen is en u geen ander geldig identiteitsbewijs heeft. Bel in dat geval 14 0180 om een afspraak te maken.

Aanvragen

 • Vraag uw paspoort of identiteitskaart aan bij de gemeente waar u woont. 
  Maak hiervoor een afspraak
 • Kom persoonlijk naar uw afspraak. Neem het volgende mee:
  • Al uw reisdocumenten, ook als deze verlopen zijn;
  • 1 kleurenpasfoto die voldoet aan de regels. De goedgelijkende pasfoto mag maximaal 6 maanden oud zijn op het moment van de aanvraag. U kunt geen pasfoto laten maken bij de gemeente;
  • Pinpas of contant geld.
 • U geeft 2 vingerafdrukken voor uw paspoort.
 • U betaalt uw paspoort of identiteitskaart meteen bij de aanvraag.
 • Na 5 werkdagen kunt u uw paspoort of identiteitskaart persoonlijk ophalen. U kunt hiervoor geen afspraak te maken.

Hoe vraag ik als kind/voor mijn kind een paspoort of ID-kaart aan?

Aanvragen voor kinderen van 12 tot 18 jaar

Ben je jonger dan 18 jaar? Jongeren vanaf 12 jaar mogen zelf een paspoort of identiteitskaart aanvragen. Dat kan op 2 manieren:

 • Je komt alleen. Voor een paspoort moeten allebei je ouders schriftelijk toestemming geven. Neem de toestemmingsformulieren met de handtekeningen van je ouders erop mee. Ook neem je hun identiteitsbewijzen mee (geen kopie).
 • Je kunt de aanvraag ook samen met 1 ouder doen. Voor een paspoort hoef je dan alleen een toestemmingsformulier van de andere ouder mee te nemen. En je hebt van allebei het identiteitsbewijs nodig (geen kopie).

Voor het aanvragen van een identiteitskaart is geen toestemming van je ouders nodig.

Jonger dan 12 jaar

Is uw kind jonger dan 12 jaar? Ouders en kind moeten samen het paspoort of de identiteitskaart komen aanvragen en ophalen. Als er een ouder meekomt, is van de andere ouder een toestemmingsverklaring en het legitimatiebewijs (géén kopie) nodig. De ouder die meekomt neemt ook legitimatie mee.

Download de toestemmingsverklaring (PDF, 0.34MB)

Uitzonderingen bij aanvragen voor kinderen

Een ouder woont op een ander adres

Woont één ouder op een ander adres of in een andere gemeente en komt die niet mee naar de afspraak? Dan vraagt die ouder een ondertekende en gestempelde toestemmingsverklaring aan bij zijn of haar eigen gemeente. De ouder die wel meekomt naar de afspraak neemt die toestemmingsverklaring mee en een eigen legitimatiebewijs.

Een ouder woont in het buitenland

Als ouders apart langskomen om toestemming te geven, moet de ouder die niet meekomt bij de aanvraag van tevoren langskomen in het gemeentehuis om toestemming te geven. Neem uw legitimatiebewijs mee. Voor de ouder die meekomt naar de afspraak gelden de vereisten zoals die hierboven staan onder aanpak.

Als een ouder een toestemmingsverklaring vraagt bij de Nederlandse ambassade of het consulaat, neemt de ouder die bij de afspraak is die mee.

Wat zijn de regels om te reizen met kinderen met een andere achternaam?

Reist u met uw kinderen naar het buitenland en hebben zij een andere achternaam? Dan kan dit problemen opleveren bij de paspoortcontrole op het vliegveld. De ouders, verzorgers of personen die gezag over het kind hebben moeten u die toestemming geven. U regelt het de Rijksoverheid.

Wat kost het?

Soort paspoort of ID-kaart Kosten
Paspoort 18 jaar of ouder € 75,80
Paspoort jonger dan 18 jaar € 57,30
ID-kaart 18 jaar of ouder € 68,50
ID-kaart jonger dan 18 jaar € 36,90

Voor een spoedaanvraag betaalt u € 51,60 extra.

Een paspoort of ID-kaart voor volwassenen is 10 jaar geldig. Voor jongeren tot 18 jaar is een paspoort of ID-kaart 5 jaar geldig.

Wanneer kan ik mijn paspoort of identiteitskaart afhalen?

Na 5 werkdagen is uw paspoort of identiteitskaart klaar. U moet altijd zelf uw paspoort of identiteitskaart komen ophalen. Voor het ophalen kunt u geen afspraak maken. Neem uw afhaalbewijs en een geldig legitimatiebewijs (uw oude rijbewijs of een paspoort of ID-kaart) mee.

Spoedaanvraag

Wanneer u vóór 14.00 uur aanvraagt, kunt u uw paspoort of ID-kaart de volgende werkdag vanaf 10.30 uur ophalen. Bij een spoedaanvraag ná 14.00 uur, kunt u uw paspoort of ID-kaart nà 2 werkdagen afhalen.

Wanneer heb ik een paspoort of identiteitskaart nodig?

U heeft een paspoort of identiteitskaart nodig als u naar het buitenland gaat. 

Binnen Nederland gebruikt u een paspoort of identiteitskaart als identiteitsbewijs, dus om te laten zien wie u bent. Bijvoorbeeld als u een rekening wilt openen bij een bank, of om te stemmen tijdens de verkiezingen.

De identificatieplicht geldt vanaf 14 jaar.

Let op: kinderen hebben eerder een eigen paspoort of identiteitskaart nodig als ze naar het buitenland reizen, of als zij zorg nodig hebben. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt dan vanaf de geboorte.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over met welke identiteitsbewijzen u zich kunt identificeren.