In een blauwe zone mag u niet lang parkeren. Als u wilt parkeren in een blauwe zone, bent u verplicht om een parkeerschijf te gebruiken. Met een parkeerschijf mag u parkeren in de blauwe zone. Let u op de borden in die blauwe zone waarop staat hoe lang u daar mag parkeren.

Wat kan ik regelen als ik in het centrumgebied of stationsgebied woon?

Als u in het centrumgebied of stationsgebied woont én u wilt langer parkeren in de blauwe zone, dan kunt u een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

Onder het centrumgebied vallen de volgende straten: Achterom, Middenbaan, Onderlangs en ’t Vlak.

Onder het stationsgebied vallen de volgende straten: Alblas, Amer (2-164 even), Binnenlandse Baan (deels), Devel, Dintel, Donge, Emmastraat, Gebroken Meeldijk (deels), Giessen, Gouwe, Julianastraat, Linge, Marijkesingel (deels), Meye, Prins Bernhardstraat (deels), Prins Hendrikstraat, Stationsweg (deels), Vecht, Vlist en Wilhelminastraat.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een ontheffing?

 • U staat ingeschreven als inwoner op een adres in de parkeerschijfzone van het centrumgebied of stationsgebied van Barendrecht.
 • Voor het centrumgebied geldt: per adres wordt maximaal één ontheffing verstrekt.
 • Voor het stationsgebied geldt: per bewoner van een adres wordt maximaal één ontheffing verstrekt.
 • De auto moet op naam staan van de aanvrager of er moet een bewijs zijn van dagelijks gebruik in geval van een lease- of bedrijfsauto.
 • Indien u in het centrumgebied woont en de mogelijkheid heeft om te parkeren op eigen terrein, zoals een parkeerplaats in een garage of een eigen oprit, wordt geen ontheffing verstrekt. Voor bewoners binnen het stationsgebied geldt deze regel niet.
 • De ontheffing wordt op kenteken afgegeven.
 • Voor het verkrijgen van de ontheffing betaalt u leges (wij zijn wettelijk verplicht deze kosten in rekening te brengen).
 • Bij aanschaf van een nieuwe of andere auto moet er een nieuwe ontheffing worden aangevraagd; de te vervallen ontheffing dient te worden ingeleverd bij de gemeente.
 • Indien de ontheffinghouder niet meer ingeschreven staat op het betrokken woonadres vervalt de ontheffing, de vervallen ontheffing dient te worden ingeleverd bij de gemeente.
 • Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen besluiten tot afgifte van een ontheffing.
 • Een ontheffing wordt geweigerd als u niet voldoet aan de voorwaarden van het besluit tot vaststelling van het ontheffingenbeleid parkeerschijfzone centrum of stationsgebied of als u de voorschriften van een eerder verleende ontheffing niet heeft nageleefd.

Uitzondering: parkeren gehandicapten

Bestuurders van gehandicaptenvoertuigen mogen in een parkeerschijfzone en op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen onbeperkt parkeren. De gehandicaptenparkeerkaart moet geldig zijn en zichtbaar voor de voorruit van de auto liggen.

Hoe kan ik een ontheffing aanvragen?

 • Vul het online aanvraagformulier in. De volgende zaken zijn daarbij van belang:
  • u staat ingeschreven als inwoner op een adres in de parkeerschijfzone van het centrumgebied of stationsgebied van Barendrecht;
  • houd uw DigiD inloggegevens bij de hand;
  • zorg dat u een kopie heeft van het kentekenbewijs deel IB of een kentekencard, u kunt dit bij het formulier uploaden;
  • bij een leaseauto is ook een kopie van de leaseovereenkomst nodig, en een verklaring waaruit blijkt dat de aanvrager de gebruiker is van het betreffende motorvoertuig;
  • wordt de auto op grond van een andere rechtsverhouding gebruikt? Dan moet u ook een kopie van die overeenkomst bijvoegen.
  • bij een aanvraag voor het centrumgebied, betaald u direct met iDEAL.

DigiD linkVraag een ontheffing aan voor het centrumgebied

DigiD linkVraag een ontheffing aan voor het stationsgebied

Wat kost het?

2022: € 28,30.
Voor het centrumgebied betaald u de kosten direct bij uw aanvraag.

Hoe lang duurt het?

We nemen uw aanvraag in behandeling en deze zal individueel worden getoetst. U ontvangt binnen 6 weken bericht of u de ontheffing krijgt.