Meestal regelt de begrafenisondernemer de overlijdensaangifte. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. Doe de aangifte binnen 6 dagen na het overlijden bij de gemeente waar de persoon overleden is. Wij maken dan een overlijdensakte op. Deze akte kunt u nodig hebben om het overlijden door te geven aan een bedrijf of organisatie.

De begrafenis of crematie mag niet eerder plaatsvinden dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na het overlijden. Wilt u de overledene eerder begraven? Vraag dan om toestemming van de officier van justitie en toestemming van ons. Wilt u de begrafenis of crematie later laten plaatsvinden? Vraag dan om onze toestemming.

Woont de overledene niet in de gemeente waar hij of zij gestorven is? Dan geeft die gemeente het overlijden door aan de gemeente waar de overledene woonde. De gemeente waar hij of zij woonde, past de basisregistratie personen aan.

Heeft de overledene zijn of haar lichaam ter beschikking van de wetenschap gesteld? Vraag ons dan om “verlof tot ontleding”.

Aanpak

Aangifte van overlijden gaat zo:

 • Maak online een afspraak bij de gemeente.
 • Kom persoonlijk naar uw afspraak.
 • Neem het volgende mee:
  • uw geldige identiteitsbewijs, paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning
  • een verklaring van de dokter over het overlijden
  • de B-envelop, hierin staat de doodsoorzaak: deze envelop is bedoeld voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  • het trouwboekje (als dat er is)
  • verklaring van geen bezwaar van een arts, alleen als uitstel van de crematie of begrafenis nodig is
  • verklaring van natuurlijk of niet-natuurlijk overlijden (van een arts)
  • verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie (van de officier van justitie bij niet-natuurlijk overlijden)
 • Wilt u een afschrift van de overlijdensakte? Geef dit aan. U betaalt dit meteen bij de aanvraag.
 • U krijgt het afschrift meteen mee.

Kosten

Aangifte doen van een overlijden kost niets.

 • Een afschrift kost € 13,40.
 • Een vergunning voor uitstel begraven kost € 13,00

Extra informatie

 • Is uw naaste in het buitenland overleden? De Rijksoverheid informeert u erover.
 • Als de overledene graag in het buitenland begraven wil worden, heeft u toestemming nodig van de gemeente om het lichaam te vervoeren. U regelt dit bij de gemeente waar de aangifte van het overlijden is gedaan. Wij geven dan een laissez-passer af. Dit is een document om een overledene naar een ander land te mogen vervoeren. De uitvaartondernemer regelt meestal het vervoer naar het buitenland.
 • Algemene informatie over begraven of cremeren vindt u op de pagina Begraven of cremeren.

Heeft u gevonden wat u zocht?