Het meerjarenprogramma ‘Barendrecht Werelddorp 2022 – 2026’(externe link) én de begroting zijn op 8 november vastgesteld door de gemeenteraad. In dit programma staan de ambities van het college voor de komende jaren. Barendrecht is een werelddorp en moet dat blijven. Daarom zijn er plannen, waarbij de inwoners voorop staan. Inwoners verdienen een kwalitatief hoogwaardige en veilige leefomgeving. Met betaalbare en passende woningen, goed onderwijs, sportfaciliteiten, werkgelegenheid, meer recreatiemogelijkheden en meer oog voor elkaar.

Bijeenkomst

Tijdens verschillende bijeenkomsten met inwoners, maatschappelijk partners en ondernemers is veel informatie verzameld voor het tot stand komen van het meerjarenprogramma. Het college wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken en ook verder in gesprek hoe de komende jaren invulling kan worden gegeven aan het uitwerken van het meerjarenprogramma. Hiervoor staat een bijeenkomst gepland:

Woensdagavond 30 november 2022
Sportpark Smitshoek
17.00 tot 20.00 uur
Voor een maaltijd buffet wordt gezorgd.
Aanmelden voor deze avond kan via opwegnaar2026@barendrecht.nl.
Verzoek dit uiterlijk drie dagen voorafgaand aan de bijeenkomst te doen. Graag ook vermelden met hoeveel personen u komt.