Op de parkeerplaats aan de Zuider Carnisseweg in Barendrecht komt een noodopvang voor asielzoekers. Hier worden maximaal 50 asielzoekers opgevangen. De noodopvang geldt voor vier maanden.

De noodopvang is de bijdrage van de gemeente Barendrecht om te voldoen aan de aanwijzing van de regering aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond om 500 tijdelijke opvangplaatsen te verzorgen voor asielzoekers. Dit omdat er een groot tekort is ontstaan aan opvangplaatsen in Nederland.

Binnen de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond gaat de gemeente Rotterdam 250 asielzoekers opvangen. De andere gemeenten in de regio vangen eveneens in totaal 250 asielzoekers op. Hiervan komen er dus maximaal 50 naar de noodopvang in Barendrecht. De locatie aan de Zuider Carnisseweg opent medio februari 2022.

Locaties

De asielzoekers worden opgevangen in een noodopvang op de parkeerplaats Carnisseweg aan de Zuider Carnisseweg 110.

Meer informatie

Meer informatie over deze noodopvang vindt u op de pagina ‘veelgestelde vragen’. Heeft u vragen die hier niet bij staan? Stuurt u dan een mail naar noodopvangasielzoekers@barendrecht.nl of belt u met 14 0180. We staan u graag te woord.

Bewonersbrief

Beste bewoner(s),
Op de parkeerplaats Carnisseweg aan de Zuider Carnisseweg 110 komt een noodopvang voor asielzoekers. Dat heb ik deze week besloten.
In de noodopvang worden vanaf de laatste week van januari maximaal vijftig asielzoekers opgevangen. Naar verwachting geldt de noodopvang voor 4 maanden.
De noodopvang is de bijdrage van de gemeente Barendrecht om te voldoen aan de aanwijzing van de regering aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond om vijfhonderd tijdelijke opvangplaatsen te verzorgen voor asielzoekers. Dit omdat er een groot tekort is ontstaan aan opvangplaatsen in Nederland. Binnen de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond gaat de gemeente Rotterdam 250 asielzoekers opvangen. De andere gemeenten in de regio vangen eveneens in totaal 250 asielzoekers op. Hiervan komen er dus maximaal vijftig naar de noodopvang in Barendrecht.

Details over de locatie


Op de locatie zijn BSO Wiedewei BuitenGewoon en scoutinggroep Fridtjof Nansen gevestigd. Beide instellingen zijn vandaag in het gemeentehuis geïnformeerd.
Met de Veiligheidsregio en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heb ik afgesproken dat er naast de opvanglocatie voldoende parkeergelegenheid overblijft voor halende en brengende ouders van de BSO. Verder wordt -met het oog op de locatie- de noodopvang uitsluitend toegewezen aan gezinnen.


Goed en veilig

Hoe de noodopvang er precies uit komt te zien, is nog niet bekend. Uiteraard gaan we de noodopvang zo goed en veilig mogelijk realiseren, zowel voor de asielzoekers als voor de omwonenden. Bij aankomst in Barendrecht worden de asielzoekers begeleid door medewerkers van het COA.

Digitaal spreekuur

De gemeente Barendrecht organiseert op korte termijn een digitaal spreekuur voor iedereen die vragen heeft.

Meer informatie?

Meer informatie vindt u op www.barendrecht.nl/opvang. Hier staat een aantal veel gestelde vragen.

Met vriendelijke groet,
Govert Veldhuijzen
Burgemeester van Barendrecht