Elektrisch vervoer is schoner, stiller en zuiniger. Daarom willen wij als gemeente deze manier van rijden stimuleren. Wanneer meer mensen elektrisch gaan rijden verbetert de luchtkwaliteit, daalt de CO2-uitstoot en vermindert de geluidsoverlast. Om deze reden hebben wij oplaadpunten in de buitenruimte gerealiseerd.

Overzicht oplaadpunten

Wilt u weten waar de oplaadpunten zijn? Kijk dan op de website van Oplaadpalen.

Openbare laadpaal aanvragen

Bent u in bezit van een elektrische of hybride auto en wilt u een openbare laadpaal bij u in de buurt? Dan kunt u hiervoor bij Allego een aanvraag doen. U kunt dat doen via de website van Openbaar Laden.

Voorwaarden

U kunt alleen een laadpaal aanvragen als u geen mogelijkheden heeft om op eigen terrein een laadpunt te realiseren.
Overige voorwaarden waaraan uw aanvraag wordt getoetst zijn te vinden op de website van Openbaar Laden.

Wat gebeurt er met uw aanvraag

U vult het online aanvraagformulier in via de website van Allego. Allego beoordeelt uw aanvraag en toetst deze aan de voorwaarden. Wanneer uw aanvraag voldoet zoekt Allego samen met de gemeente Barendrecht naar een geschikte locatie voor het plaatsen van de oplaadpaal.

Eventuele storingen

U kunt een storing telefonisch doorgeven via het storingsnummer dat op de laadpaal vermeld staat. De storingsdienst is 24/7 bereikbaar.

Betekenis lamp laadpalen elektrische auto’s

Op de meeste palen brandt een groene lamp als die vrij is en een blauwe als er geladen wordt. Bij het plaatsen wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de inkijk op de lamp. De functie van de lamp is herkenbaarheid en veiligheid: een automobilist die wilt laden moet de paal goed kunnen zien staan, de lamp is het herkenningspunt. Een voetganger heeft er ook baat bij door de lamp de paal te herkennen: bij het laden ligt er immers een oplaadsnoer over de straat, waardoor er potentieel struikelgevaar is.