Tijdens een informele bijeenkomst van de commissie Ruimte op dinsdag 26 mei 2020 worden de raadsleden bijgepraat over De Stationstuinen, het gebied ten oosten van het NS-station. Een deel van het bestaande bedrijventerrein biedt door de ligging kansen voor een aantrekkelijk gebied waar mensen kunnen wonen, werken, leren en innoveren. De mogelijkheden en alternatieven voor de ontwikkeling van De Stationstuinen worden vastgelegd in een ‘gebiedsvisie’. Deze visie wordt naar verwachting in het najaar door de gemeenteraad vastgesteld.