Op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Barendrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Woonwagencentrum Ziedewijdsekade ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de te realiseren van zes extra staanplekken bij het bestaande woonwagencentrum.

Bestemmingsplan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken kunt u inzien in de periode vanaf 22 december t/m 4 februari 2019 na een afspraak met dhr. van Schagen bij het gemeentelijke Servicecentrum en op deze pagina. Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken is tevens digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reactie geven

Wilt u op het ontwerpbestemmingsplan reageren? U kunt gedurende de hierboven genoemde periode mondeling of schriftelijk een zienswijze (reactie) indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Barendrecht, t.a.v. de heer S. van Schagen, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer S. van Schagen via telefoonnummer 14 0180.

Vervolgprocedure

Nadat de ontvangen zienswijzen verwerkt zijn, neemt de gemeenteraad een beslissing over de vaststelling van het bestemmingsplan. Wij maken de vaststelling vooraf officieel bekend.