Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan Noldijk Ruimte voor Ruimte Noldijk 2a ter inzage leggen. Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van 7 woning, in het kader van de ruimtevoorruimteregeling, in het buurtschap Wevershoek ter hoogte van Noldijk 2a mogelijk.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 24 september tot en met 5 november 2021 ter inzage. Het plan is onderaan deze pagina te downloaden en is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code: NL.IMRO.0489.BPBGN20200005-ON01).
Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met mevrouw M. Carrilho via tel. 14 0180.

Plankosten

Er is geen exploitatieplan vastgesteld, omdat de plankosten middels een anterieure overeenkomst anderszins verzekerd zijn.

Wilt u reageren?

Uw eventuele zienswijze (reactie) stuurt u vóór 6 november 2021 aan de gemeenteraad, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Graag onder vermelding van 'Zienswijze Ruimte voor Ruimte Noldijk 2a, zaak 182663' en de naam van het desbetreffende document waar u op wilt reageren.

Voor een mondelinge zienswijze kunt u binnen de inzagetermijn een afspraak maken met mevrouw M. Carrilho via telefoonnummer 14 0180. Een schriftelijke reactie heeft echter onze voorkeur.