Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de commissie Ruimte op 12 januari 2021 het ontwerpbestemmingsplan Perceel Dudokdreef heeft vrijgegeven voor ter inzage legging.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het mogelijk maken van 8 woningen op het perceel aan de Dudokdreef (achterzijde Voordijk 276) te Barendrecht.

Bestemmingsplan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken kunt u inzien in de periode vanaf 22 januari 2021 t/m 4 maart 2021 op afspraak bij het gemeentelijke Servicecentrum.
Het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken is tevens digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Wilt u reageren?

Uw eventuele zienswijze (reactie) stuurt u vóór 4 maart 2021 aan de gemeenteraad, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Graag onder vermelding van “Zienswijze bestemmingsplan Perceel Dudokdreef”.
Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer J.P. van den Berg via telefoonnummer 14 0180. Een schriftelijke reactie heeft echter onze voorkeur.