Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan Carnisseweg 65 ter inzage leggen. Dit ontwerpbestemmingsplan maakt de toevoeging mogelijk van een kavel (kadastraal bekend als 09111) aan de tuin van de woning aan de Carnisseweg 65.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 13 januari tot en met 24 februari 2022 ter inzage Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code: NL.IMRO.0489.BPBTW20210003-ON01).

Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente. U kunt ook contact opnemen met mevrouw M. Carrilho via telefoonnummer 14 0180.

Plankosten

Er is geen sprake van een kostenverhaal. De financiën zijn geregeld in de onderliggende koopovereenkomst.

Zienswijze indienen

Uw eventuele zienswijze (reactie) stuurt u vóór 25 februari 2022 aan de gemeenteraad, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Graag onder vermelding van “Zienswijze Carnisseweg 65, zaak 430471” en de naam van het desbetreffende document waar u op wilt reageren. Voor een mondelinge zienswijze kunt u binnen de inzagetermijn een afspraak maken met mevrouw M. Carrilho via telefoonnummer 14 0180. Een schriftelijke reactie heeft echter onze voorkeur.