Burgemeester en wethouders van Barendrecht leggen het ontwerp van het Actieplan Omgevingslawaai ter inzage. Hierin staan de maatregelen die zij willen nemen om de geluidsbelasting in Barendrecht te verminderen. Zienswijzen indienen kan (schriftelijk) tot en met 28 februari 2019 t.a.v. B&W Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht of per e-mail via info@barendrecht.nl. Onderwerp: Actieplan Omgevingslawaai. Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer Raaijmakers via telefoonnummer 14 0180.