De bodem in Zuid-Holland is een stuk schoner dan vroeger. Toch komt door eeuwenlang gebruik op veel plaatsen nog lood voor in de bodem. De DCMR Milieudienst Rijnmond doet hier in opdracht van de provincie en in overleg met de gemeenten en de GGD Rotterdam Rijnmond onderzoek naar. Het gaat in Barendrecht om 12 speelplaatsen. Inname van lood kan nadelige effecten hebben op de gezondheid. Vooral van jonge kinderen tot 6 jaar.