Bent u mantelzorger en zorgt u voor een familielid of naaste? Dan kunt u Mantelzorgondersteuning krijgen. U krijgt hulp, advies en begeleiding bij het uitvoeren van deze vaak zware taak.

  Voorzienbare Tijdelijke Respijtzorg

  Kunt u mantelzorg tijdelijk niet bieden? Bijvoorbeeld als u op vakantie gaat. Of zelf geopereerd moet worden. En moet de zorg volgens u tijdelijk door een deskundige worden overgenomen? Dat noemen we voorzienbare Tijdelijke Respijtzorg. Tijdelijke overname van zorg en ondersteuning is mogelijk voor maximaal vier weken (= 28 dagen) in een kalenderjaar. Dit kan als u voldoet aan de voorwaarden:

  • Er zijn  geen mogelijkheden binnen de familie of uw sociaal netwerk om de ondersteuning (gedeeltelijk) over te nemen. En:
  • U heeft geen indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • U heeft geen aanvullende zorgverzekering die een oplossing biedt. Veel zorgverzekeraars hebben in hun (extra) aanvullende verzekeringspolissen opgenomen, dat er een maximaal bedrag per jaar vergoed wordt aan respijtzorg, ook wel Vervangende mantelzorg in huis genoemd. Het gaat dan bijvoorbeeld om respijtzorg in de vorm van een vergoeding voor tijdelijke hulp bij het huishouden of logeren geleverd door de Stichting Mantelzorgvervanging Nederland Handen-in-Huis(externe link).

  Hoe kan ik tijdelijke Respijtzorg aanvragen?

  In Barendrecht is Mantelzorgondersteuning onderdeel van welzijnsorganisatie KijkopWelzijn(externe link).

  •    Kom langs, bel of stuur een mail.
  •    Adres: Binnenlandse Baan 30, 2991 EA  Barendrecht
  •    Telefoon: (0180) 691 801
  •    E-mail: mantelzorg@kijkopwelzijn.nl