Als u bij de verkiezingen niet zelf kunt stemmen, kunt u uw stempas zelf omzetten in een onderhandse volmacht. U machtigt dan iemand anders om voor u te stemmen. De persoon die u machtigt moet zelf ook een kiezer uit Barendrecht zijn.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De gemachtigde woont in Barendrecht.
  • De gemachtigde neemt een kopie mee van het legitimatiebewijs van de volmachtgever. Bij de verkiezingen op 20 maart 2019 mag een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, of rijbewijs) worden gebruikt dat op de dag van de stemming maximaal 5 jaar is verlopen.
  • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.
  • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.
  • De volmachtgever kan zijn volmacht weer intrekken totdat de gemachtigde heeft gestemd. In dat geval moet de volmachtgever zijn tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas wordt hij tot de stemming toegelaten. Zonder stempas kan hij niet stemmen.

Let op: Als u iemand anders wilt machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen, moet u een schriftelijke volmacht aanvragen.

Wat kost het?

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Hoe vraag ik het aan / wat moet ik doen?

  • U machtigt een kiezer in Barendrecht: vul op de achterkant van uw stempas (bij 'volmachtbewijs') de gegevens in van de persoon die voor u gaat stemmen en onderteken deze.
  • Laat de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) de achterkant van uw stempas ook ondertekenen. Hiermee zet u uw stempas om in een volmacht.
  • Geef uw omgezette stempas en een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan de persoon die voor u gaat stemmen.