Gemeente Barendrecht heeft een aantal sterke punten, zoals de verschillende wijken met allemaal een eigen karakter, veel groen in de omgeving en een ondernemersklimaat. Deze sterke punten vormen de unieke gemeente Barendrecht. Om dit unieke karakter te verbeteren en in de toekomst optimaal te benutten stellen we een Omgevingsvisie op. Hierin leggen we de (maatschappelijke en ruimtelijke) kaders van het beleid tot 2040 vast. Deze visie geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen en laat ruimte voor initiatieven vanuit de Barendrechtse samenleving. De visie is de basis voor alle (gemeentelijke) plannen. Het opstellen van een Omgevingsvisie met een actieve betrokkenheid van inwoners is een wettelijke vereiste vanuit de Omgevingswet.

Samen Bouwen aan Barendrecht

Bij het maken van de Omgevingsvisie maken we gebruik van wat er eerder opgehaald is voor de Toekomstvisie Samen Bouwen aan Barendrecht, die in 2018 in opdracht van de gemeenteraad is opgesteld. Deze toekomstvisie is globaler dan de Omgevingsvisie Barendrecht.

Samen de visie opstellen

De Omgevingsvisie stellen we op samen met inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers. In augustus hebben we een digitale enquête gehouden. De resultaten hebben de gemeenteraad geholpen bij het opstellen van inhoudelijke kaders voor de vervolgstappen in het proces om te komen tot een Omgevingsvisie.

Resultaten algemene enquête

Bekijk de resultaten van de algemene enquête voor inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers.

Resultaten enquête bedrijventerreinen

Daarnaast hebben we eind maart/begin april ook onder ondernemers een enquête gehouden over onze bedrijventerreinen. Bekijk de resultaten van deze enquête

Week van de Omgeving

Van 1 tot en met 5 maart organiseerden we de Week van de Omgeving, met een aantal verschillende workshops. De uitkomsten en resultaten van alle verschillende workshops worden in april gepresenteerd aan de gemeenteraad. Op die manier krijgt de raad meer inzicht over wat de wensen zijn. De resultaten worden meegenomen in de eerste, ruwe versie van de omgevingsvisie. Deze ruwe versie wordt rond de zomer digitaal toegankelijk gemaakt voor alle inwoners en ondernemers. Ook daarop kan worden gereageerd.