Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning fase 2 verlenen:

•    Bergen 4 in Barendrecht (B200311003), voor nieuwbouw bedrijfspand Buko (uitgebreide procedure fase 2)


De aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u van 23 april tot en met 3 juni 2021 op afspraak inzien. Voor nader informatie kunt u contact opnemen met de heer P.M. van der Graaf, telefoonnummer: 0180-698328, e-mail adres: p.v.d.graaf@bar-organisatie.nl.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. Beroep kan men indienen bij de rechtbank Rotterdam. U kunt uw beroepschrift sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen. Op de website van de rechtbank http://mijn.rechtspraak.nl kunt u lezen hoe dat moet. Aan het instellen van beroep bij de rechtbank zijn kosten verbonden.