Op 9 januari 2020 is door het project MIRT-verkenning Oeververbindingen Regio Rotterdam de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gepubliceerd. Daarmee is officieel de zienswijzeperiode van start gegaan. In de zes weken na publicatie (tot en met 19 februari 2020) bent u van harte uitgenodigd uw mening te geven over de NRD en de participatieaanpak.

De regio Rotterdam groeit hard. Steeds vaker hebben mensen te maken met files en overvolle OV-lijnen. Als je bedenkt dat er tot 2040 ook nog eens 50.000 woningen gebouwd gaan worden in de stad, is het duidelijk dat er maatregelen nodig zijn om bereikbaar te blijven.

Zes maatregelen

De gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn daarom een MIRT-traject gestart; een diepgaand onderzoek naar zes maatregelen die een verbeterde bereikbaarheid van regio Rotterdam mogelijk moeten maken. Hoe we die maatregelen het beste kunnen invullen, moet nu worden onderzocht. Dit doen we in nauwe samenwerking met omwonenden, bedrijven en experts.

NRD en Participatieaanpak

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat beschreven wat er wordt onderzocht in de MIRT-verkenning en hoe dit onderzoek wordt uitgevoerd. Bij de NRD hoort ook de Participatieaanpak. In de Participatieaanpak staat aangegeven hoe de participatie wordt georganiseerd en hoe wij belanghebbenden betrekken bij de verkenning.

U vindt de NRD, net als de Participatieaanpak, op www.oeververbindingen.nl. Ook liggen deze documenten tot en met 19 februari 2020 ter inzage op acht locaties:

  • de gemeente Rotterdam, het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 in Rotterdam (dinsdag t/m donderdag van 9.00 - 13.00 uur);
  • de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag
  • de gemeente Capelle aan den IJssel, Rivierweg 111 in Capelle aan den IJssel;
  • de gemeente Krimpen aan den IJssel (Publiekscentrum), Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel;
  • de gemeente Krimpenerwaard, Dorpsplein 8 in Stolwijk;
  • de gemeente Ridderkerk, Koningsplein 1 in Ridderkerk;
  • de gemeente Barendrecht, Binnenhof 1, 2991 AA in Barendrecht
  • bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 in Schiedam.

Wat vindt u?

Wij nodigen u uit om een reactie te geven op de NRD via een zogenaamde zienswijze. In een zienswijze beschrijft u met welke punten in de NRD u het wel of niet eens bent en waarom. Zienswijzen indienen kan digitaal via www.oeververbindingen.nl, per e-mail naar zienswijze@dcmr.nl of per brief naar Postbus 843, 3100 AV, Schiedam. Tot zes weken na publicatie kunnen zienswijzen worden ingediend. Heeft u hulp nodig bij het opstellen of indienen? Neem dan contact op met de DCMR.

Meeweten, meedenken, meedoen

Iedereen die zich betrokken voelt, is welkom om mee te denken over de zes maatregelen. We willen samen tot een goede afweging komen. Om u te voorzien van de juiste informatie, organiseren we eind januari een aantal bijeenkomsten. Op onze website en in de folder vindt u hierover meer informatie.
Wilt u actief meedenken over de maatregelen? Wilt u een overzicht van informatiebijeenkomsten bij u in de buurt? Of wilt u een masterclass bijwonen over een gerelateerd onderwerp? Alle informatie over het project, het proces en de participatie vindt u op www.oeververbindingen.nl. Of stuur een een e-mail naar mail@oeververbindingen.nl.