• Hoorzitting Commissie bezwaarschriften Barendrecht op woensdag 9 november 2022

  Op woensdag 9 november 2022 houdt de Commissie bezwaarschriften Barendrecht een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.

 • Energietoeslag verhoogd naar €1.300,-

  Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u €1.300,- van de gemeente krijgen om uw energierekening te betalen.

 • Verkeers- en sociale veiligheidsprojecten in uitvoering

  Barendrecht hecht veel waarde aan het zijn en blijven van een veilige gemeente. Verdere verbetering van de veiligheidsbeleving van inwoners en het tegengaan en verminderen van criminaliteit en overlast staan hierbij centraal. In het plan 'Verkeers- en Sociale Veiligheid' uit 2021 zijn verschillende projecten op dit gebied gebundeld. Dankzij de beschikbaarheid van een deel van de Eneco-gelden kan de gemeente de komende tijd meer investeren in veiligheid.

 • Variabel tarief voor PMD+restafval van de baan

  Inwoners van Barendrecht hoeven over heel 2022 niet te betalen voor het aanleveren van PMD+restafval via de ondergrondse containers of minicontainers. Op 5 juli stemde de gemeenteraad van Barendrecht in met het voorstel van het college om te stoppen met het variabel tarief voor afval.

 • Bewonersavond Boelehaven

  Bewoners aan de Boelehaven ervaren overlast van de schommel. Eerder hebben wij onder de bewoners van een gedeelte van de wijk een enquête uitgezet om een algemene indruk van het gebruik van de schommel te krijgen.

 • Aanvragen energietoeslag

  Huishoudens met een laag inkomen kunnen een eenmalige energietoeslag van €800,- aanvragen. Met dit extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen.

 • Informatie coronavirus

  Iedereen van 12 jaar en ouder kan een afspraak maken voor de herhaalprik met vernieuwde vaccins.

 • Realisatie windpark Oude Maas

  De gemeente Hoeksche Waard is bezig met het bouwen van windpark Oude Maas. Het windpark zal bestaan uit 5 windmolens en zal naar verwachting jaarlijks voor circa 24.000 huishoudens groene stroom opleveren.

RSS feed