• De vraag naar betaalbare woningen blijft onverminderd hoog. Het college stelt daarom een pakket aan maatregelen voor om woningen in Barendrecht financieel bereikbaar te houden. Ook speelt de gemeente hiermee beter in op de woonvraag van verschillende doelgroepen die op zoek zijn naar een woning. Dit betreft met name de jonge en de oudere één- en tweepersoonshuishoudens.
  • De gemeente maakt extra geld beschikbaar voor steun aan cultuurpartners in en na de coronacrisis. Cultuurpartners met een nieuw plan voor de opstart van een programma of activiteit, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Het college heeft op 21 september het besluit genomen over de inzet van deze extra gelden voor steun aan cultuurpartners.
  • De gemeente Barendrecht staat er financieel gezond voor. Het college biedt vrijdag 17 september een positieve begroting aan de gemeenteraad aan. Een structureel positief saldo waarbij voor de inwoners van Barendrecht, ondanks roerige tijden van bezuinigingen, een constant niveau van maatschappelijk voorzieningen gehandhaafd blijft. Ook zijn verdere bezuinigingen niet nodig.
  • Maakt u zich ernstig zorgen om iemand? Bijvoorbeeld een naaste of buurman die verward is, niet (meer) voor zichzelf kan zorgen, in een vervuild huis woont of veel problemen heeft en dreigt af te glijden? Bel dan het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag via 0800-1205.
  • Iedereen kan een partij oprichten. Om deel te nemen aan verkiezingen moet een partij wel aan een aantal vereisten voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in de Kieswet.
RSS feed