• Hoorzitting Commissie bezwaarschriften Barendrecht op woensdag 31 augustus 2022

  Op woensdag 31 augustus 2022 houdt de Commissie bezwaarschriften Barendrecht een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.

 • Beschoten woning Avenue Carré met spoed gesloten

  Een woning aan de Avenue Carré in Barendrecht is vandaag op last van locoburgemeester Lennart van der Linden met spoed gesloten. De sluiting geldt voorlopig voor een maand. Deze woning werd in de nacht van 25 op 26 juli beschoten. Dezelfde woning was een nacht eerder ook al beschoten. De politie neemt de situatie uiterst serieus en is een onderzoek gestart. De politie heeft bij de woning een mobiele camera unit geplaatst.

 • Pop-up bus van de politie voor vragen over beschieting woning aan Avenue Carré

  Aan de Avenue Carré werd in de nacht van 25 op 26 juli een woning beschoten. Dezelfde woning was een nacht eerder ook al beschoten. De politie doet onderzoek en houdt extra toezicht.

 • Schapen begrazen talud overkapping station Barendrecht

  Vanaf vrijdag 8 juli zorgen schapen van begrazingsbedrijf M.A. Oosthoek ervoor dat het gras op het schuine talud van de stationsoverkapping netjes kort blijft. Wethouder Dirk Vermaat liet de schapen vanmorgen samen met Bart Verberne (public affairs), Kees van Dongen (projectleider) van ProRail en schaapsherder Martin Oosthoek los binnen de omheining op het talud.

 • Verkeers- en sociale veiligheidsprojecten in uitvoering

  Barendrecht hecht veel waarde aan het zijn en blijven van een veilige gemeente. Verdere verbetering van de veiligheidsbeleving van inwoners en het tegengaan en verminderen van criminaliteit en overlast staan hierbij centraal. In het plan 'Verkeers- en Sociale Veiligheid' uit 2021 zijn verschillende projecten op dit gebied gebundeld. Dankzij de beschikbaarheid van een deel van de Eneco-gelden kan de gemeente de komende tijd meer investeren in veiligheid.

 • Variabel tarief voor PMD+restafval van de baan

  Inwoners van Barendrecht hoeven over heel 2022 niet te betalen voor het aanleveren van PMD+restafval via de ondergrondse containers of minicontainers. Op 5 juli stemde de gemeenteraad van Barendrecht in met het voorstel van het college om te stoppen met het variabel tarief voor afval.

 • Bewonersavond Boelehaven

  Bewoners aan de Boelehaven ervaren overlast van de schommel. Eerder hebben wij onder de bewoners van een gedeelte van de wijk een enquête uitgezet om een algemene indruk van het gebruik van de schommel te krijgen.

 • Aanvragen energietoeslag

  Huishoudens met een laag inkomen kunnen een eenmalige energietoeslag van €800,- aanvragen. Met dit extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen.

 • Informatie coronavirus

  Alle coronamaatregelen zijn komen te vervallen. Wel gelden een aantal adviezen.

 • Realisatie windpark Oude Maas

  De gemeente Hoeksche Waard is bezig met het bouwen van windpark Oude Maas. Het windpark zal bestaan uit 5 windmolens en zal naar verwachting jaarlijks voor circa 24.000 huishoudens groene stroom opleveren.

RSS feed