• 12 en 13 december commissievergaderingen

  Maandag 12 december vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Algemene Zaken en Financiën. Dinsdag 13 december vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Samenleving. Belangstellenden zijn van harte welkom. De vergaderingen worden live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

 • Ondernemersontbijt over resultaten project Mistral

  Onder begeleiding van presentator en programmamaker Ewout Genemans organiseren we op dinsdag 13 december van 7.30 tot 10.00 uur een ondernemersontbijt over de resultaten van project Mistral. Graag nodigen wij alle ondernemers van bedrijventerrein Barendrecht-Oost uit voor dit ontbijt.

 • Uw energiecompensatie niet nodig? Doneren kan!

  Veel mensen hebben door de enorme kostenstijgingen moeite met rondkomen. De hoge energierekening heeft daar een groot aandeel in. Vanuit de overheid wordt een deel van de energierekening in november en december met 190 euro gecompenseerd. De uitvoering wordt gedaan door de energieleveranciers. Hoe dit bedrag wordt uitgekeerd, wisselt per energieleverancier. De ene aanbieder stort dit bedrag op de rekening, bij anderen wordt het verrekend met de maandelijkse kosten of pas bij de eindafrekening. Landelijk zijn er veel acties opgestart door mensen die deze compensatie van in totaal 380 euro niet nodig hebben en liever doneren aan mensen die dit wel heel goed kunnen gebruiken.

 • 8 december vanaf 19.30 uur bijzondere raadsvergadering inzake profielschets nieuwe burgemeester

  Donderdag 8 december vanaf 19.30 uur is er een bijzondere raadsvergadering inzake de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Belangstellenden zijn van harte welkom. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

 • Nieuwe bomen voor gerooide exemplaren

  De gemeente inspecteerde dit jaar weer een deel van de gemeentebomen op veiligheid. Bij sommige bomen zijn maatregelen noodzakelijk. Meestal gaat het dan om het snoeien van dode en overbelaste takken. Daarnaast is het helaas soms ook nodig om bomen te rooien. Vaak zijn dit zieke bomen die een mogelijk gevaar vormen voor de woon- en leefomgeving. In drie gevallen gaat het om bomen met een diameter van meer dan 50 centimeter. Deze staan ter hoogte van Botter 169, Scheldestraat 31 en Oude Haven 56. Ze krijgen binnenkort een bordje met een QR-code dat gescand kan worden voor meer informatie.

 • Minder geluidsoverlast door stiller asfalt op de A15

  Rijkswaterstaat gaat nieuw en stiller geluidsreducerend asfalt aanbrengen op de A15. Het stillere asfalt zorgt voor minder geluid vanaf de snelweg. De gemeente is dan ook blij met dit besluit van Rijkswaterstaat. De (dreigende) overschrijdingen van toegestaan geluid op het traject op de A15 is vanaf dan verleden tijd.

 • Rijksbijdrage van €32 miljoen zorgt voor versnelling van De Stationstuinen

  De gemeente Barendrecht komt voor de ontwikkeling van circa 3.500 woningen in het stationsgebied in aanmerking voor een rijksbijdrage van €31.823.000. Deze bijdrage is bedoeld voor het realiseren van parkeerplaatsen en een aantal infrastructurele werken, die moeten zorgen voor een goede bereikbaarheid van De Stationstuinen. Om aanspraak te kunnen maken op de subsidie voor mobiliteitsmaatregelen is 35% eigen inbreng van de gemeente nodig. De gemeenteraad neemt hier op 20 december 2022 een besluit over.

 • Camera’s geplaatst op de Kilweg

  Misschien is het u opgevallen dat er sinds kort camera’s hangen op de Kilweg. Het gaat om zogeheten ANPR-camera’s. Deze afkorting staat voor Automatic Number Plate Recognition. Deze camera’s worden aangesloten op het landelijk ANPR-netwerk en worden alleen door de politie gebruikt (en zijn wettelijk toegestaan). Hierdoor kunnen kentekens eenvoudig worden uitgelezen in verschillende situaties. Een mooie stap in het kader van veiligheid.

 • Wie wordt de nieuwe burgemeester van Barendrecht?

  De gemeente Barendrecht is op zoek naar een nieuwe burgemeester.

 • Waterschap en gemeente Barendrecht maken afspraken over rioolwater

  Waterschap Hollandse Delta zuivert het rioolwater van inwoners en bedrijven in Barendrecht op rioolwaterzuiveringsinstallaties in Barendrecht en Zwijndrecht. De gemeente Barendrecht en het waterschap ondertekenden een afvalwaterakkoord. Met de ondertekening van het afvalwaterakkoord zijn de afspraken over het aanleveren van rioolwater en de kostenverdeling weer up-to-date. De ondertekening vond plaats tijdens een bijeenkomst waarin het nieuwe college van gemeente Barendrecht kennismaakte met het dagelijks bestuur van het waterschap. De colleges hebben gesproken over het waterbeheer en wat dat betekent voor de samenwerking in de ondergrond, de woningbouwopgave, groen, riolering en zuivering van afvalwater.

RSS feed