• Publicatie Concept NRD Windenergie Vaanplein en informatieavond op 8 maart

  Op 22 februari heeft het college besloten dat de concept NRD ter inzage komt te liggen. De milieuonderzoeken voor Windenergie Vaanplein staan gepland om dit jaar uitgevoerd te worden. Tijdens milieuonderzoeken wordt gekeken naar wat het effect is van windenergie op de omgeving. Denk hierbij aan geluidseffecten, slagschaduw en de gevolgen voor de dieren die in het gebied leven.

 • Realisatie windpark Oude Maas

  De gemeente Hoeksche Waard is bezig met het bouwen van windpark Oude Maas. Het windpark zal bestaan uit 5 windmolens en zal naar verwachting jaarlijks voor circa 24.000 huishoudens groene stroom opleveren.

 • Gemeente beëindigt samenwerking met Pondera na belangenverstrengeling rondom windenergie Vaanplein

  Direct na het bekend worden van de dubbelrol van Pondera in het project ‘Windenergie Vaanplein’ heeft wethouder De Jonge van de gemeente Barendrecht een gesprek aangevraagd met het bestuur van het adviesbureau. Tanja de Jonge: “Het beëindigen van de lopende opdracht voor bestemmingsplan en m.e.r. was de enige mogelijke uitkomst van dit gesprek. Ik sta voor de belangen van onze inwoners in dit proces, dat moet duidelijk zijn”.

 • Wethouder over Vaanplein: “Maximale inspraak en betrokkenheid staan bij mij voorop”

  Wethouder Tanja de Jonge over Vaanplein: “Maximale inspraak en betrokkenheid voor onze inwoners staan bij mij voorop”

 • Voorwoord Tanja de Jonge

  Na de laatste nieuwsbrief willen wij u ook nu weer graag de meest recente ontwikkelingen met u delen.

 • Tenderprocedure gaat van start

  In oktober is de ‘tender’ uitgezet door de grondeigenaren van het Vaanplein, Staatsbosbeheer en Recreatieschap IJsselmonde. Zij selecteren een ontwikkelaar op basis van een selectieprocedure.

 • Motie van ‘temporisering’ is aangenomen

  De gemeenteraad van Barendrecht heeft op 21 september jl. een motie aangenomen om het proces rondom de windmolens te vertragen.

 • De eerste sessie van de Klankbordgroep

  Op woensdag 22 september jl. is de eerste kennismaking en overlegmoment geweest met de Klankbordgroep Windenergie Vaanplein.

 • Brief wethouder Tanja de Jonge

  In de Rotterdamse regio zullen tot eind 2030 nog circa 40 extra windmolens worden geplaatst. Dit is eind 2017 besloten. Ook in Barendrecht vlakbij het Vaanplein zullen er hoogstwaarschijnlijk twee of drie worden gerealiseerd.