• Na de laatste nieuwsbrief willen wij u ook nu weer graag de meest recente ontwikkelingen met u delen.
  • In oktober is de ‘tender’ uitgezet door de grondeigenaren van het Vaanplein, Staatsbosbeheer en Recreatieschap IJsselmonde. Zij selecteren een ontwikkelaar op basis van een selectieprocedure.
  • De gemeenteraad van Barendrecht heeft op 21 september jl. een motie aangenomen om het proces rondom de windmolens te vertragen.
  • Op woensdag 22 september jl. is de eerste kennismaking en overlegmoment geweest met de Klankbordgroep Windenergie Vaanplein.
  • In de Rotterdamse regio zullen tot eind 2030 nog circa 40 extra windmolens worden geplaatst. Dit is eind 2017 besloten. Ook in Barendrecht vlakbij het Vaanplein zullen er hoogstwaarschijnlijk twee of drie worden gerealiseerd.