• Maandag 6 december vanaf 20.30 uur vergadert de commissie Planning en Control en dinsdag 7 december vanaf 19.30 uur vergaderen de commissies Ruimte en Samenleving. De vergaderingen zijn digitaal en worden live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.
  • Vorig jaar besloot het college door te gaan met de schapenbegrazing op de geluidswal A15. In overleg met de schaapsherder is gekeken hoe we de biodiversiteit op de geluidswal zouden kunnen vergroten. Gekozen is om de graasdruk te verminderen en stukken over te slaan, zodat kruiden langer konden bloeien. Dat dit een positief effect heeft gehad op de biodiversiteit, blijkt uit het onderzoek dat is uitgevoerd door een ecoloog.
  • Informatie over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.
  • De gemeente vindt goed en duidelijk communiceren belangrijk, zowel online als offline. Hoe denkt u eigenlijk over de communicatie vanuit uw gemeente? Dat komen wij door middel van een korte onderzoek graag te weten.
  • Betrokken inwoners verzamelen veel zwerfafval in Barendrecht. Wij zijn blij met die hulp, want het draagt bij aan een fijnere leefomgeving en een schoner milieu. Bij het opruimen is het natuurlijk fijn om het zwerfafval in de buurt te kunnen deponeren. Hetzelfde geldt voor hondenpoepzakjes. Daarom is de gemeente op 15 november begonnen met een pilot van 6 maanden, met kleppen voor het weggooien van zwerfafval en hondenpoepzakjes in tien ondergrondse afvalcontainers.
  • Barendrecht is vannacht rond 2.30 uur opgeschrikt door een windhoos die flink wat ravage heeft veroorzaakt.
  • Het college van B&W wil het liefst alle bestaande gebruikers van ’t Trefpunt herhuisvesten in een nieuwbouwlocatie.
  • Iedereen kan een partij oprichten. Om deel te nemen aan verkiezingen moet een partij wel aan een aantal vereisten voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in de Kieswet.
RSS feed