• Pilot Afval loont stopt

  De pilot Afval loont stopt, in goed overleg tussen Afval loont en de gemeente Barendrecht. Met elkaar is gekeken naar mogelijkheden om Afval loont naast het nieuwe afvalbeleidsplan te laten bestaan, maar de gezamenlijke conclusie is dat dit geen optie is. Het laatste filiaal van Afval Loont sluit op 14 december.

 • Vervuild slootwater in deel van Barendrecht

  In een gedeelte van Barendrecht zijn de sloten vervuild met rioolwater. Het gaat om een gebied tussen de Dierensteinweg - 1e Barendrechtseweg - de Binnenlandse Baan – het spoor. Wij werken nauw samen met het waterschap om de vervuiling op te lossen.

 • Gemeente zet extra in om zwerfafval tegen te gaan

  Minder zwerfafval zorgt voor een fijnere leefomgeving en een schoner milieu. Daarom nemen we een aantal maatregelen, waaronder het opnieuw plaatsen van openbare afvalbakken. 

 • College presenteert begroting 2020

  Vandaag presenteert het Barendrechtse college van B&W de begroting 2020: het huishoudboekje met de verwachte inkomsten en uitgaven voor volgend jaar. Het college moet zo’n 2% bezuinigen, maar wil desondanks blijven investeren in onder andere openbare voorzieningen, zorg, duurzaamheid en veiligheid. Maar dat betekent wel keuzes maken.

 • Conclusie onderzoek DCMR: Niet teveel lood in bodem speelplaatsen

  Bodemonderzoek van 12 Barendrechtse speelplaatsen langs oudere dijken en in oudere wijken wijst uit dat op geen enkele speelplaats teveel lood in de bodem zit. Dit betekent dat geen sprake is van een verhoogd risico voor kinderen die hier spelen. Ook zijn geen aanvullende maatregelen nodig.

 • Denk mee over aardgasvrij

  Iedere gemeente werkt aan een warmteplan, de ‘Warmtevisie’. Dat plan geeft per wijk inzicht in het meest geschikte duurzame alternatief voor aardgas tegen de laagst maatschappelijke kosten. Ook geeft het inzicht welke wijken het meest geschikt zijn om als eerste te starten met het aardgasvrij maken daarvan. De Warmtevisie moet in 2021 klaar zijn. De gemeente houdt twee bijeenkomsten om verder te praten over wat u belangrijk vindt voor de overgang naar aardgasvrij wonen.

 • Maas van der Graaf nieuwe kinderburgemeester Barendrecht

  Zaterdag 14 september hebben 3 kandidaat-kinderburgemeesters zich gepresenteerd aan een jury van de gemeente Barendrecht. De jury met onder meer burgemeester Jan van Belzen en huidig kinderburgemeester Anaïs Swirc heeft na beraad gekozen voor Maas van der Graaf. Hij wordt de tweede kinderburgemeester van Barendrecht.

 • Hoe veilig is onze gemeente? Veiligheidsmonitor 2019

  Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele van de vragen die in het kader van Veiligheidsmonitor worden gesteld aan bijna 1900 inwoners van de gemeente Barendrecht.

 • Woonzorg Nederland biedt vrijgekomen aanleunwoningen aan de Windsingel aan

  U hoeft niet zelf te reageren op aanleunwoningen aan de Windsingel. Woonzorg Nederland neemt contact op met u. Zij informeren de langst ingeschreven personen op de wachtlijst als er een aanleunwoning aan de Windsingel beschikbaar is.

 • Veelgestelde vragen afvalbeleid Barendrecht

  Lees de veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden over het nieuwe beleidsplan afval op de website van NV BAR Afvalbeheer.