• Blauwalg in Gaatkensplas en Koedoodseplas

  In de Gaatkensplas en Koedoodseplas is blauwalg geconstateerd. Ook op andere locaties kan blauwalg voorkomen. Blauwalg is een bacterie die eruit ziet als een olieachtige groene/blauwe drijflaag op het water. De bacterie ontstaat bij warm weer. Blauwalgen kunnen giftige stoffen bevatten waar mens en dier ziek van kunnen worden. Voorkom aanraking met het water en laat honden niet in het water zwemmen of van het water drinken.

 • Petition is winnaar Barendrechts Beste

  Petition mag zich de grote winnaar van Barendrechts Beste noemen. Dat maakte wethouder Tanja de Jonge bekend op zaterdag 29 juni tijdens het Zomerfeest in de Oude Dorpskern.

 • Gezocht: nieuwe kinderburgemeester!

  Sinds vorig schooljaar heeft Barendrecht een kinderburgemeester. Deze speciale baan heb je voor 1 (school)jaar). Alle kinderen die in groep 8 zitten mogen solliciteren.

 • Gemeente Barendrecht houdt vast aan vroegtijdige participatie bij besluitvorming over plaatsen windmolens

  De gemeente Barendrecht betreurt de uitspraak van de Raad van State over de zaak Windpark Oude Maas. De Raad van State legt in haar uitspraak van 19 juni alle bezwaren tegen het windpark naast zich neer. De bezwaren betroffen woongenot, landschappelijke waarden en draagvlak. Wethouder Tanja de Jonge van de gemeente Barendrecht: “Het verrast ons dat volgens de Raad van State “bescherming van het milieu” zoals de wet het formuleert vooral op meetbare normen (bijvoorbeeld rekenmodellen over geluid en slagschaduw) geïnterpreteerd moet worden en kwaliteiten die inwoners toekennen aan woon- en leefomgeving geen rol lijken te spelen. Juist voor de gemeente Barendrecht zijn deze kwaliteiten belangrijk.”

 • Woonzorg Nederland biedt vrijgekomen aanleunwoningen aan de Windsingel aan

  U hoeft niet zelf te reageren op aanleunwoningen aan de Windsingel. Woonzorg Nederland neemt contact op met u. Zij informeren de langst ingeschreven personen op de wachtlijst als er een aanleunwoning aan de Windsingel beschikbaar is.

 • Veelgestelde vragen afvalbeleid Barendrecht

  Lees hier veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden over het nieuwe beleidsplan afval en grondstoffen.

 • Aanpassingen weekmarkt Centrum

  Als het aan het college van b&w ligt, blijft de weekmarkt uiterlijk tot eind 2020 in z’n huidige vorm op het Binnenhof staan. De komende periode wordt onderzocht of de markt in de toekomst kan verhuizen naar het nieuwe Achterom. Hier zijn recent 16 woningen gesloopt en wordt het parkeerterrein uitgebreid. Het ontwerp en de inrichting van dit gebied zijn mede afhankelijk van de plannen voor ’t Trefpunt.