• 28 en 29 november commissievergaderingen

  Maandag 28 november vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Algemene Zaken en Financiën. Dinsdag 29 november vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Samenleving. Belangstellenden zijn van harte welkom. De vergaderingen worden live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

 • Ondernemersontbijt over resultaten project Mistral

  Onder begeleiding van presentator en programmamaker Ewout Genemans organiseren we op dinsdag 13 december van 7.30 tot 10.00 uur een ondernemersontbijt over de resultaten van project Mistral. Graag nodigen wij alle ondernemers van bedrijventerrein Barendrecht-Oost uit voor dit ontbijt.

 • Wie wordt de nieuwe burgemeester van Barendrecht?

  De gemeente Barendrecht is op zoek naar een nieuwe burgemeester.

 • Waterschap en gemeente Barendrecht maken afspraken over rioolwater

  Waterschap Hollandse Delta zuivert het rioolwater van inwoners en bedrijven in Barendrecht op rioolwaterzuiveringsinstallaties in Barendrecht en Zwijndrecht. De gemeente Barendrecht en het waterschap ondertekenden een afvalwaterakkoord. Met de ondertekening van het afvalwaterakkoord zijn de afspraken over het aanleveren van rioolwater en de kostenverdeling weer up-to-date. De ondertekening vond plaats tijdens een bijeenkomst waarin het nieuwe college van gemeente Barendrecht kennismaakte met het dagelijks bestuur van het waterschap. De colleges hebben gesproken over het waterbeheer en wat dat betekent voor de samenwerking in de ondergrond, de woningbouwopgave, groen, riolering en zuivering van afvalwater.

 • Uw energiecompensatie niet nodig? Doneren kan!

  Veel mensen hebben door de enorme kostenstijgingen moeite met rondkomen. De hoge energierekening heeft daar een groot aandeel in. Vanuit de overheid wordt een deel van de energierekening in november en december met 190 euro gecompenseerd. De uitvoering wordt gedaan door de energieleveranciers. Hoe dit bedrag wordt uitgekeerd, wisselt per energieleverancier. De ene aanbieder stort dit bedrag op de rekening, bij anderen wordt het verrekend met de maandelijkse kosten of pas bij de eindafrekening. Landelijk zijn er veel acties opgestart door mensen die deze compensatie van in totaal 380 euro niet nodig hebben en liever doneren aan mensen die dit wel heel goed kunnen gebruiken.

 • Hoorzitting Commissie bezwaarschriften Barendrecht op woensdag 9 november 2022

  Op woensdag 9 november 2022 houdt de Commissie bezwaarschriften Barendrecht een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.

 • Energietoeslag verhoogd naar €1.300,-

  Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u €1.300,- van de gemeente krijgen om uw energierekening te betalen.

 • Verkeers- en sociale veiligheidsprojecten in uitvoering

  Barendrecht hecht veel waarde aan het zijn en blijven van een veilige gemeente. Verdere verbetering van de veiligheidsbeleving van inwoners en het tegengaan en verminderen van criminaliteit en overlast staan hierbij centraal. In het plan 'Verkeers- en Sociale Veiligheid' uit 2021 zijn verschillende projecten op dit gebied gebundeld. Dankzij de beschikbaarheid van een deel van de Eneco-gelden kan de gemeente de komende tijd meer investeren in veiligheid.

 • Variabel tarief voor PMD+restafval van de baan

  Inwoners van Barendrecht hoeven over heel 2022 niet te betalen voor het aanleveren van PMD+restafval via de ondergrondse containers of minicontainers. Op 5 juli stemde de gemeenteraad van Barendrecht in met het voorstel van het college om te stoppen met het variabel tarief voor afval.

 • Bewonersavond Boelehaven

  Bewoners aan de Boelehaven ervaren overlast van de schommel. Eerder hebben wij onder de bewoners van een gedeelte van de wijk een enquête uitgezet om een algemene indruk van het gebruik van de schommel te krijgen.

RSS feed