Wie wordt de nieuwe burgemeester van Barendrecht?

Voor het burgemeesterschap van Barendrecht hebben 15 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De nieuwe burgemeester treedt naar verwachting in juni 2023 in functie.

De sollicitanten – 14 mannen en 1 vrouw – variëren in de leeftijd van 34 tot 62 jaar. Van de 15 sollicitanten hebben 11 ervaring in het openbaar bestuur, de anderen komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

Vervolgprocedure

De commissaris zal de komende periode de dossiers compleet maken, onder meer door referenties op te vragen, en voert daarna gesprekken met een aantal sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie, een afvaardiging van de gemeenteraad van Barendrecht, over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een zo breed mogelijk samengestelde en een zo hoogwaardig mogelijke selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten en doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal vervolgens twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

De vacature is ontstaan nadat aan de heer drs. J. van Belzen per 1 oktober 2021 in verband met het naderen van de pensioengerechtigde leeftijd eervol ontslag is verleend als burgemeester van Barendrecht.

De commissaris heeft in goed overleg met de fractievoorzitters afgesproken om tot de start van de nieuwe kroonbenoemde burgemeesters een waarnemend burgemeester aan te stellen. Per 1 oktober 2021 is de heer drs. G. Veldhuijzen waarnemend burgemeester in Barendrecht.

Profielschets

Onderzoek

Als onderdeel van de zoektocht naar een nieuwe burgemeester hebben we inwoners gevraagd naar wat voor persoon de gemeente op zoek moet. Wat zijn volgens de inwoners belangrijke eigenschappen voor de nieuwe burgemeester? En aan wat voor persoon denken zij wanneer zij de nieuwe burgemeester voor zich zien? In onderstaand rapport kunt u de resultaten lezen.