De gemeenteraad van Barendrecht heeft op 21 september jl. een motie aangenomen om het proces rondom de windmolens te vertragen. De EVB en VVD hebben deze motie ingediend en hebben hiermee een meerderheid van de stemmen verkregen. In de motie wordt gevraagd om een passieve houding aan te nemen in het project rondom windenergie. Het college beraadt zich momenteel over deze motie en over te nemen vervolgstappen.