Energiebedrijven Engie, Hydreco en Shell hebben bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een aanvraag gedaan voor een opsporingsvergunning geothermie in de regio Rotterdam, Barendrecht maakt deel uit van dit gebied.

De bevoegdheid voor het toekennen van de vergunning ligt bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De gemeente Barendrecht heeft adviesrecht. Wethouder Tanja de Jonge: “Wij volgen het proces rondom deze aanvraag kritisch en kijken naar het belang van Barendrecht. We dringen bij het ministerie aan op goede informatievoorziening en de veiligheid van onze inwoners staat voor ons voorop. We zijn in dialoog met alle betrokken partijen: het ministerie, energieleveranciers en de buurgemeenten.”

Één aanvraag

Engie, Hydreco en Shell willen gaan onderzoeken of aardwarmte (oftewel geothermie) in de Rotterdamse regio kan worden gewonnen. Met een opsporingsvergunning heeft de aanvrager het exclusieve recht om binnen het gebied de aanwezigheid van aardwarmte te onderzoeken. Het onderzoek brengt in kaart hoeveel warmte er in potentie gewonnen kan worden en of er risico’s aan gebonden zijn. De gebieden waarvoor een vergunning is aangevraagd overlappen elkaar. Het Ministerie van EZK heeft daarom aan de drie partijen gevraagd gezamenlijk tot een nieuw voorstel te komen, alvorens het traject voor het afgeven van de opsporingsvergunning op te starten.

Gemeente positief over alternatieve energiebronnen, maar kritisch op uitvoering

Tanja de Jonge: “We vragen het ministerie om dit proces zorgvuldig te doorlopen.  Wij zijn als college voorstander van onderzoek naar alternatieve energiebronnen, maar dat doen we wel in overleg met onze inwoners. Dat vragen we ook van het ministerie. Als de vergunning wordt verleend, willen we meedenken over wat in het onderzoek moeten worden opgenomen, zoals wat de duurzame warmte voor onze inwoners kan opleveren, de veiligheid, de locatiekeuze en de manier waarop onze inwoners en wij als gemeente bij het proces betrokken kunnen worden.”

Wat is geothermie

Geothermie is lokale duurzame warmte uit de (onder)grond voor de verwarming van huizen, kantoren, kassen en industrie. Het van nature aanwezige warme water wordt uit de ondergrond opgepompt en nadat de warmte eruit is gehaald weer teruggepompt. Er wordt geen materiaal weggehaald uit de ondergrond. Geothermie is een alternatief voor fossiele energiebronnen, zoals ook windenergie en zonnewarmte dat zijn.

Achtergrondinformatie

Nederland heeft zich gecommitteerd aan een beperking van de CO2-uitstoot tot bijna 0 in 2050. De belangrijkste consequentie hiervan is het gefaseerd stoppen met het gebruik van aardgas. Dit betekent dat we op een andere manier moeten verwarmen. De ontwikkeling van alternatieve, duurzame energiebronnen is hiervoor essentieel. Aardwarmte, of geothermie, kan daarbij een voorname rol spelen.