Maakt u zich ernstig zorgen om iemand? Bijvoorbeeld een naaste of buurman die verward is, niet (meer) voor zichzelf kan zorgen, in een vervuild huis woont of veel problemen heeft en dreigt af te glijden? Bel dan het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag via 0800-1205.

Als het om een inwoner van Barendrecht gaat, kunt u ook rechtstreeks contact met ons opnemen via 14 0180 of het online meldformulier verward gedrag.

Deskundige medewerkers

Via 0800-1205 wordt u doorgeschakeld naar de juiste gemeente. Geef aan dat u belt over een persoon die verward is of zorgwekkend gedrag vertoont. U wordt dan doorverbonden met een deskundige medewerker van het lokale Advies- en Meldpunt Verward en Zorgwekkend Gedrag. Hier werken medewerkers van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk samen. Zij kunnen u advies geven of passende hulp organiseren, ook als iemand daar zelf moeite mee heeft. Daarvoor doen zij mogelijk eerst verkennend onderzoek: is er hulp nodig en zo ja, welke?

Samenwerken aan een oplossing

De medewerkers van het meldpunt werken samen met zorgaanbieders, politie, wijkteams, het Veiligheidshuis en de familie of de omgeving aan een oplossing. Zo kan uw melding het begin zijn van hulp die nodig is. Op tijd melden kan voorkomen dat de situatie verergert.