Meer informatie Jong Barendrecht

Jeugdparticipatie is een breed begrip. Voor de gemeente Barendrecht betekent het dat kinderen en jongeren op structurele basis de mogelijkheid krijgen om mee te denken met beleid en een rol kunnen spelen in de uitvoer daarvan.

Zie ook:

Doorlopende Participatie Lijn Jeugd

De Doorlopende Participatie Lijn Jeugd is het middel waarmee de gemeente dit vormgeeft. In die lijn worden kinderen vanaf 10 jaar op regelmatige basis betrokken bij dat wat speelt in de gemeente. Hun advies wordt gevraagd en hun visie wordt gewaardeerd.

Participeren moet je leren

Kinderen zijn de inwoners van de toekomst. Als wij van hen een actieve houding wensen wanneer zij iets willen of het ergens niet mee eens zijn, dienen we dat op jonge leeftijd aan te leren. Gemeente Barendrecht draagt met de Doorlopende Participatie Lijn Jeugd graag bij aan het bewust maken van de rol die jeugd in de samenleving heeft. Wij bieden hen graag de mogelijkheid te leren meedenken en de kans om mee te doen. Te participeren dus.

Serieus nemen

Het meest gehoorde antwoord op de vraag ‘Hoe wil je dat de gemeente met jullie, kinderen/ jongeren omgaat?’ is: ‘Mij en mijn ideeën serieus nemen!’ Het willen horen van hetgeen jeugd te zeggen heeft, hen zo veel mogelijk betrekken waar dat kan, is voor de gemeente Barendrecht het uitgangspunt voor jeugdparticipatie. Het samenhangende jeugdparticipatie programma biedt diverse mogelijkheden om jeugd daadwerkelijk mee te laten denken over thema’s die spelen binnen de gemeente. Bovendien zijn kinderen en jongeren altijd welkom om met ideeën te komen.

Onderwijs en maatschappelijke partners

Jeugdparticipatie is bij uitstek een onderwerp dat breed gedragen moet worden om te kunnen slagen. Gemeente Barendrecht werkt hierin dan ook graag samen met het onderwijs, maatschappelijke partners en natuurlijk de ouders en bouwt zo veel mogelijk een duurzame relatie op om op termijn te kunnen oogsten wat we nu zaaien.  
Kinderen en jongeren krijgen uitnodigingen om mee te denken via een oproep op school, een ansichtkaart door de brievenbus of een oproep via social media. Meedenken? Meebeslissen? Wij zoeken de ultieme participatiemix die voor alle betrokken partijen zo veel mogelijk werkt.

Gemeente Barendrecht plant nu de zaadjes voor de toekomst en zorg daarnaast voor een vruchtbare bodem zodat de zaadjes goed kunnen groeien!

Stichting Open Limonade

Stichting Open Limonade helpt gemeente Barendrecht met het vormgeven en uitrollen van deze Doorlopende Participatie Lijn Jeugd. Dit stevige jeugdparticipatiebeleid en -programma is zo veel mogelijk ontwikkeld in samenspraak met kinderen, jongeren, maatschappelijke partners en het onderwijs.

Werk jij in het onderwijs of ben je verbonden aan een organisatie en passen jouw activiteiten goed in bovenstaand gedachtegoed? Ben je benieuwd wat je kunt verwachten of hoe je mee kunt doen? Of heb je ons feedback te geven over jeugdparticipatie? Stuur ons een bericht!