Govert Veldhuijzen

Portefeuille

 • Algemene bestuurlijke aangelegenheden
 • Openbare orde en veiligheid
 • Brandweerzaken
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Internationale betrekkingen
 • Kabinetszaken
 • Ondermijning
 • VTH APV en Heinenoordtunnel

Projecten

 • Asielzoekers en vluchtelingen Oekraïne

Nevenfuncties

 • Voorzitter stichting Vrienden van het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht (onbezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Collectieve Beveiliging Bedrijventerrein Barendrecht (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Advies Stichting Leefwerf De Biesbosch (onbezoldigd)
 • Lid HRM commissie CDA Zuid Holland (onbezoldigd)
 • Bestuurder Stichting Polen Spijk (onbezoldigd)
 • Voorzitter van het college van kerkrentmeesters van de protestantse gemeente Dordrecht/Dubbeldam in Dordrecht (onbezoldigd)
 • Verkenner voor nieuw bestuursakkoord en collegevorming van waterschap Hollandse Delta (onbezoldigd)

Bestuurlijke overleggen

 • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Gemeentelijke Regeling BAR-organisatie
 • Lid Algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam-Haaglanden (MRDH)
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 • Lid BAR-veiligheidsoverleg
 • Lid Regionaal veiligheidsoverleg
 • Lid Districtelijk veiligheidsoverleg
 • Lid Provinciale regietafel vluchtelingen

Contact