Op vrijdag is er weekmarkt in het centrum van Barendrecht. Op woensdag is de weekmarkt in Carnisselande. Wilt u spullen of eten verkopen op een vaste plek op de weekmarkt? Dan heeft u een marktvergunning nodig. Deze vraagt u bij ons aan.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Bijvoorbeeld:

 • U mag uw plek niet aan iemand anders geven.
 • U mag de vergunning niet aan iemand anders overdragen. De vergunning is persoonlijk.

Aanpak

U vraagt de marktvergunning aan bij de gemeente. Dit gaat zo:

 • Zorg dat u de volgende documenten kunt uploaden (digitaal meesturen):
  • een scan van uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • uw inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel
  • een bewijs dat u verzekerd bent
 • Vul het online formulier in
 • Log in met DigiD of eHerkenning
  Inschrijven voor weekmarkt

Kosten

Kosten tot (verlengen van) plaatsing op de wachtlijst voor de markt per kalenderjaar: € 14,70.

StandplaatsElektra-aansluiting 16 ampèreElektra-aansluiting 32 ampère
per marktdag€ 12,80 € 3,40€ 6,70
per kalenderkwartaal € 124,70€ 42,20€ 84,40
per kalenderhalfjaar€ 218,10€ 84,40€ 168,70
per kalenderjaar€ 428,20€ 168,70€ 337,50

Hoe lang duurt het?

We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

Andere vergunning nodig?

 • Wilt u zelf een markt organiseren? Dan heeft u een evenementenvergunning nodig.
 • Wilt u een plaats voor 1 dag? Regel dit met de marktmeester. Dit kan op de dag zelf. Meestal wordt er geloot. Een dagplaats is bijvoorbeeld een plek die niet gebruikt wordt, omdat de marktkoopman op vakantie is.
 • Wilt u iets uit een kraam of kar verkopen op een andere plek? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u langs de weg of op een plein wilt staan.