Voor het uitbrengen van uw stem bij de verkiezingen gelden enkele voorwaarden. U ontvangt een stempas als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bezit de Nederlandse nationaliteit
  • op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019) staat u ingeschreven in de basisregistratie personen
  • u bent op de dag van de stemming 18 jaar of ouder
  • u bent niet uitgesloten van het kiesrecht