In Barendrecht gelden verschillende regels en beleid. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht hebben deze vastgesteld en bekendgemaakt. Sommige regelingen (zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)) leggen verplichtingen op. Deze bevat een groot aantal bepalingen, over wat wel en niet mag met betrekking tot de openbare orde (verkeer, evenementen, geluidhinder) en de bescherming van milieu en natuurschoon.

Alle geldende regels in Barendrecht staan op officielebekendmakingen.nl.

Overzicht bekendmakingen

Bekendmakingen zijn bijvoorbeeld omgevingsvergunningen, verkeersbesluiten, bestemmingsplannen en verordeningen. U vindt deze op overheid.nl. Kies woonplaats of postcode en welke berichten u wilt zien, bijvoorbeeld binnen 500 meter van uw huis.

U kunt ook bekijken welke (ruimtelijke en beleids) plannen ter inzage liggen.

E-mailservice

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen? Meld u dan aan voor de e-mailservice van overheid.nl. Dan krijgt u onder andere bericht over omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten in uw buurt.

Is deze pagina naar wens?