In Barendrecht gelden verschillende regels en beleid. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht hebben deze vastgesteld en bekendgemaakt. Sommige regelingen (zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)) leggen verplichtingen op. Deze bevat een groot aantal bepalingen, over wat wel en niet mag met betrekking tot de openbare orde (verkeer, evenementen, geluidhinder) en de bescherming van milieu en natuurschoon.

Alle geldende regels in Barendrecht staan op officielebekendmakingen.nl.

Overzicht bekendmakingen

Bekendmakingen zijn bijvoorbeeld omgevingsvergunningen, verkeersbesluiten, bestemmingsplannen en verordeningen. Bekijk het overzicht met bekendmakingen.

U kunt ook bekijken welke (ruimtelijke en beleids) plannen ter inzage liggen.

Is deze pagina naar wens?