Lokale regels

In Barendrecht gelden verschillende regels. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht hebben deze regels vastgesteld en bekendgemaakt. Sommige regelingen (zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)) leggen verplichtingen op. Deze bevat een groot aantal bepalingen, over wat wel en niet mag met betrekking tot de openbare orde (verkeer, evenementen, geluidhinder) en de bescherming van milieu en natuurschoon.

Overheid.nl

Alle geldende regels in Barendrecht zijn opgenomen in een nationale databank. Deze databank is te raadplegen op de website overheid.nl. De databank beschikt over een uitgebreide zoekfunctie waarmee het tevens mogelijk is om ingetrokken regelingen op te vragen. Ook is het mogelijk om regelgeving van andere overheden te raadplegen (het Rijk, provincies en waterschappen).

Overzicht bekendmakingen

Bekendmakingen zijn bijvoorbeeld omgevingsvergunningen, verkeersbesluiten, bestemmingsplannen en verordeningen.Wilt u weten of in uw buurt vergunningen zijn aangevraagd of afgegeven? Bekijk het overzicht met de meeste recente bekendmakingen.

E-mailservice

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen? Meld u dan aan voor de e-mailservice van overheid.nl. Dan krijgt u onder andere bericht over omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten in uw buurt.

Is deze pagina naar wens?