SVHW verzorgt de heffing en invordering van de belastingen voor de gemeente Albrandswaard. Deze maand verstuurt SVHW weer de jaarlijkse lokale belastingaanslagen. Dit gebeurt digitaal via MijnOverheid en per post.