Kunt u uw zakelijke rekeningen niet meer betalen door de coronacrisis? Dan kunt u een Tozo 4 lening bedrijfskapitaal aanvragen bij de gemeente. De lening bedrijfskapitaal voor Tozo 1, Tozo 2, Tozo 3 en Tozo 4 samen is maximaal € 10.157,00.

U kunt geen Tozo 4 lening voor bedrijfskapitaal aanvragen als u uitstel van betaling of faillissement heeft aangevraagd of gekregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten met wie u samenwerkt.

Voorwaarden

 • U bent een gevestigde zelfstandige vanaf 18 jaar.
 • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Uw bedrijf of zelfstandig beroep oefent u uit in Nederland.
 • U voldoet aan wettelijke vereisten van een eigen bedrijf, zoals ingeschreven staan in het Handelsregister.
 • U woont in de gemeente waar u aanvullende inkomensondersteuning aanvraagt.
 • U woont in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland en draagt sociale premies af in Nederland.
 • Uw bedrijf is in financiële problemen terechtgekomen door de coronacrisis, d.w.z. er zijn onvoldoende direct beschikbare financiële middelen om aan de financiële verplichtingen van het bedrijf te kunnen voldoen.
 • U kunt geen lening bedrijfskapitaal aanvragen als u als zelfstandig ondernemer:
  • in de gevangenis zit;
  • militaire of vervangende dienstplicht vervult;
  • langer dan 4 weken buiten Nederland verblijft in de uitkeringsperiode;
  • jonger bent dan 21 en in een inrichting verblijft;
  • onbetaald verlof heeft;
  • studeert met recht op studiefinanciering.

Wat houdt de Tozo 4 lening bedrijfskapitaal in?

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast. Zo is een snelle behandeling van aanvragen mogelijk.
 • Deze lening bedraagt maximaal € 10.157,00 tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is drieënhalf jaar. Tot 1 juli 2021 hoeft u niet af te lossen.

Aflossen Tozo lening bedrijfskapitaal

De terugbetalingsverplichting (aflossing en rente) voor de Tozo-lening bedrijfskapitaal start op 1 juli 2021. U betaalt 2% rente. Tussen 1 januari 2021 en 1 juli 2021 wordt geen rente opgebouwd.

Direct aanvragen

Wilt u een Tozo 4 lening bedrijfskapitaal aanvragen? Vul dan het online aanvraagformulier in. Om de aanvraag in te vullen, heeft u uw DigiD inloggegevens nodig.

Doe een aanvraag Tijdelijke regeling krediet Tozo 4

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

 • Wij bekijken uw aanvraag en besluiten of u de uitkering krijgt.
 • Het kan zijn dat wij u om extra informatie vragen, omdat iets niet helemaal duidelijk is.
 • Wij proberen om u binnen 4 weken te laten weten of u de uitkering krijgt.

Welke gegevens heeft u voor deze aanvraag nodig?

 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs (ID kaart, paspoort of vreemdelingendocument). Beide zijden inscannen. Let op! een rijbewijs is géén geldig identiteitsbewijs.
 • Indien van toepassing geldig identiteitsbewijs of paspoort van uw partner
 • Kopie van bankpas (tenaamstelling en rekening nummer (IBAN) moeten duidelijk leesbaar zijn)
 • Onderbouwing Kredietbehoefte: beschrijf in max. 2 A4-tjes zo duidelijk mogelijk waarom u dit krediet nodig heeft. Benoem hierin onderstaande punten:
  • Verklaar waarom uw bedrijf door de coronacrisis in financiële problemen terecht is gekomen.
  • Welke lopende bedrijfslasten kunt u door de coronacrisis niet betalen?
  • Wat is de hoogte van uw maandelijkse bedrijfslasten?
  • Heeft u een zakelijk of privévermogen dat u kunt gebruiken om (een deel) van deze bedrijfslasten te financieren?

Let op: de bijlagen kunnen de volgende bestandsvormen hebben: pdf, jpg of png en maximaal 3 MB groot per document.

Heeft u dringende vragen?

Neem dan bij voorkeur per e-mail contact met ons op: team-ondersteuning-participatie@bar-organisatie.nl. Zet hierbij in het onderwerp van uw bericht: Tozo 4 lening bedrijfskapitaal.