Als u ontevreden bent over de gemeente, horen we dit graag. Bespreek een klacht - als dat kan - altijd eerst met de persoon zelf. Komt u er niet uit, dan kunt u een klacht indienen.

Waarover kan ik een klacht indienen?

  • de persoonlijke behandeling door werknemers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op vragen.

Let op:

  • Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Doe dan een melding woon- en leefomgeving.
  • Als wij te laat reageren, op bijvoorbeeld een bezwaar of vergunningsaanvraag, kunt u ons in gebreke stellen.
  • Als u schade heeft door iets wat de gemeente wel of niet gedaan heeft, kunt u een schadeclaim indienen.
  • Bent u niet tevreden over de wmo, de wijkteams, jeugdhulp, participatie, schuldhulp, inkomen, leerplicht, begeleiding naar werk of lokale minimaregelingen? Voor deze klachten geldt een andere procedure. Hiervoor kunt een klacht indienen over het sociaal domein.

Hoe kan ik een klacht indienen?

DigiD linkGeef online uw klacht door

Het online formulier is ook zonder DigiD in te vullen.

Wilt u het formulier liever met de pen invullen? Download dan het klachtenformulier (PDF, 0.48MB), vul dit in en stuur dit op aan Gemeente Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA  Barendrecht.

Waar kan ik de klachtenregeling bekijken?

U kunt onze klachtenregeling raadplegen via overheid.nl.

Wanneer kan ik de Nationale Ombudsman inschakelen?

Heeft u na 6 weken na het indienen van uw klacht nog niet van ons gehoord? Of bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Leg dan uw klacht online voor aan de Nationale Ombudsman. Of stuur een brief naar antwoordnummer 10870, 2501 WB Den Haag.