Woensdag 9 januari is het het project Samen Meten gestart, waarin 225 burgers in het Rijnmondgebied stikstofdioxide gaan meten. Wethouder Tanja de Jonge zal het eerste meetbuisje uitreiken aan een deelnemer in Barendrecht, waarna de deelnemer het buisje zal ophangen. Het project is een initiatief van DCMR Milieudienst Rijnmond, Provincie Zuid-Holland en de gemeenten vanwege het vijftig jaar bestaan van het luchtmeetnet in de regio.

In gemeente Barendrecht zijn 13 bewoners geselecteerd om deel te nemen aan het project. Zij bepalen zelf waar de meting plaatsvindt. Iedere maand verwisselen de deelnemers een buisje, waarna DCMR het oude buisje laat analyseren op hoeveelheid stikstofdioxide. Deze stof ontstaat door het gebruik van brandstoffen door o.a. verkeer en industrie. De jaargemiddelden van deze stof in de lucht dalen al jaren, maar kan nog altijd verder dalen. Deelnemers krijgen inzicht in de lokale luchtkwaliteit. De ruim 200 extra jaargemiddelden die dit project gaan opleveren levert de gemeente en DCMR ook extra kennis op.

Luchtmeetnet bestaat 50 jaar

De luchtkwaliteit in Nederland en in het Rijnmondgebied wordt gemeten met vaste meetstations van de DCMR Milieudienst Rijnmond en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De resultaten van deze metingen staan realtime op www.luchtmeetnet.nl. In 2019 bestaat het luchtmeetnet van de DCMR Milieudienst Rijnmond 50 jaar. In dit jubileumjaar willen we een nieuwe stap zetten door burgers samen met de overheid te laten meten. Want lucht is van ons allemaal en iedereen kan bijdragen aan een betere luchtkwaliteit.