De gemeente Barendrecht werkt aan een zogenaamde ‘doorlopende participatielijn’ voor kinderen. Tussen hun tiende en achttiende levensjaar betrekken wij kinderen diverse malen bij ‘dat wat speelt’ in de gemeente. Niet meer bedenken vóór onze jeugd, maar samen met hen plannen maken. Stichting Open Limonade  helpt ons daarbij. De doorlopende participatielijn heeft een vaste plek binnen ons jeugdbeleid. Zo zorgen wij ervoor dat onze kinderen en jongeren kennismaken met het bestuurlijk orgaan en zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen in onze samenleving.

Wat vooraf ging: Jong Barendrecht denkt mee!

Een  intensief traject met input van kinderen, maatschappelijke partners en ouders leidde tot een praktische jeugdagenda voor de komende jaren. Geen ellenlange beleidsstukken meer, maar een duidelijk plan met een aantal vaste elementen en voldoende ruimte voor nieuwe initiatieven. Wij kijken wat vanuit de gemeente nodig is om de ideeën en plannen van kinderen voor een fijn Barendrecht te realiseren. En welke rol kinderen (en hun achterban) daarin zélf kunnen spelen.

Visie: vooruit kijken 

Kinderen zijn onze burgers van de toekomst. Nu al leren participeren in hun leefomgeving, activiteiten leren opzetten, suggesties leren doen en de weg naar het bestuurlijk orgaan kennen, zorgen voor makkelijkere en betere gesprekspartners nu en in de toekomst. We hopen daarmee de afstand tussen ons en de kinderen verder te verkleinen. Het meerjarenplan laat zien dat wij de betrokkenheid van kinderen werkelijk waarderen en zorgt ervoor dat de jeugd voldoende bagage meekrijgt op het gebied van meedenken, meedoen en actief burgerschap...op weg naar de volwassenheid.