De begroting was het document waarin de voorgenomen gemeentelijke uitgaven en inkomsten bij elkaar worden gebracht. De jaarrekening wordt achteraf opgesteld. Hierin wordt teruggekeken op welke wijze de begroting werkelijkheid is geworden. Hierbij worden de volgende vragen beantwoord:
1.    Wat hebben we bereikt?
2.    Wat hebben we ervoor gedaan?