Anderhalvemetersamenleving, blokjesverjaardag, intelligente lockdown, raamvisite, hoestschaamte: het zijn allemaal woorden die samen met het coronavirus hun intrede deden. Waar we na de uitbraak van de pandemie misschien nog dachten er in hooguit enkele maanden vanaf te zijn, weten we inmiddels wel beter. Het coronavirus houdt ons al ruim een jaar in zijn greep en is op verschillende vlakken ontwrichtend. In deze interviewserie vertellen wethouders welke ontwikkelingen en uitdagingen zij zien binnen hun portefeuille. Deze week is het woord aan Nico Bults. Hij is binnen de gemeente verantwoordelijk voor financiën en grondbedrijf, sociale zaken, vluchtelingen en sport.

Vanwege de steunmaatregelen van het kabinet blijven faillissementen op grote schaal nu uit. “Toch zijn er zorgen. De beperkende maatregelen vanwege het coronavirus hebben impact op veel ondernemers en inwoners. Het is spannend wat het nieuw te vormen kabinet straks gaat besluiten over verdere ondersteuning. De materie is ingewikkeld. Laten we vooral niet hopen dat de klap voor velen later dit jaar toch komt. Dat moeten we echt proberen te voorkomen.” De gemeente maakt deel uit van de arbeidsmarktregio Rijnmond. Dit regionale samenwerkingsverband kan behulpzaam zijn voor diegenen waarbij hun baan op de tocht is komen te staan. “Er is veel oog voor omscholing. Denk dan bijvoorbeeld aan het op weg helpen van horecamedewerkers naar een baan in de zorg of logistiek. Met de juiste wil en ondersteuning kunnen er slimme koppelingen ontstaan tussen vraag en aanbod in deze tijden.”

Financiële plaatje

Niemand kan in de toekomst kijken, maar het nadenken over de nasleep van corona op financieel vlak houdt Bults al bezig. “De landelijke overheid zegt steeds dat inwoners en gemeenten er niets van zullen voelen in hun portemonnee. Maar hoe langer de pandemie duurt, hoe lastiger het financiële plaatje wordt. Het verschuiven van gelden zorgt voor vraagtekens. De Wmo-kosten blijven ook stijgen voor de gemeente. De nood is best hoog. We hoeven geen voorzieningen als zwembaden of bibliotheken te sluiten, maar ideaal is het allemaal niet. Welk deel van door de gemeente gemaakte kosten krijgen we straks terug? Prinsjesdag wordt heel interessant dit jaar. Wel kan ik al zeggen dat in de Voorjaarsnota van de gemeente straks een zo ‘beleidsarm’ mogelijk beeld wordt geschetst. Daar bedoel ik mee dat we zo min mogelijk nieuwe plannen voor 2022 toevoegen. Die zijn voor het volgende college.”

Sportverenigingen

Corona heeft ook invloed op de mogelijkheden om te sporten. Die zijn er veel minder, zeker in groepsverband. “Zonde, want sporten is veel meer dan fysiek bezig zijn. Het is een uitlaatklep, leert je omgaan met tegenslagen, zorgt voor groepsbinding en verantwoordelijkheden en kan ook een mentale opkikker geven. Sportverenigingen vinden het natuurlijk ontzettend jammer dat volle sportvelden en kantines al een tijd tot het verleden behoren, zo hoor ik in de gesprekken die ik met hen voer. Het algehele beeld is dat ze het moeilijk hebben, maar niet in acute nood verkeren. Veel leden zijn solidair en betalen nog steeds hun contributie. Maar rond augustus start het nieuwe sportseizoen. Dan is het te hopen dat er weer meer mogelijk is op sportgebied, zodat leden bereid zijn om te blijven. En het is daarnaast natuurlijk een uitstekend middel om de eventuele coronakilo’s eraf te sporten.”