Heeft u plannen voor het aanleggen van een in- of uitrit? Hier zijn verschillende regels voor. En meestal wilt u meer dan 1 ding tegelijk regelen. Bijvoorbeeld omdat u een garage gaat bouwen en daarom een pad naar de straat wil aanleggen en de stoep verlagen.

Vaak moet u dan een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen. Controleer dit op de site van het Omgevingsloket Online.

Moet u een omgevingsvergunning aanvragen? Kijk op de pagina over omgevingsvergunning.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn bijvoorbeeld:

  • De plannen passen bij het bestemmingsplan.
  • U mag nog niet beginnen, als wij nog geen beslissing hebben genomen over uw melding of vergunningaanvraag.
  • Bent u huurder? De eigenaar van de grond moet toestemming geven.
  • De weg en omgeving blijven veilig.
  • De aanleg van een uitrit gaat niet ten koste van een openbare parkeerplaats of openbaar groen
  • Buren worden niet in het uitzicht belemmerd door de uitrit

Aanpak

Kijk eerst of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding kunt doen. Dit controleert u via het Omgevingsloket online.

Daarnaast maakt u een melding bij de gemeente. Gebruik hiervoor het contactformulier. U levert hierbij een foto van de bestaande en een schets van de gewenste situatie aan. Uw aanvraag wordt getoetst aan bovenstaande voorwaarden.

De uitrit op de openbare weg wordt aangelegd door een door de gemeente aan te wijzen aannemer. De kosten van het aanleggen komen voor uw rekening.

Kosten

Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning moet u betalen. U betaalt deze kosten ook als u de vergunning niet krijgt.

Termijn

Doe de aanvraag of melding zo snel mogelijk. Dan heeft u nog tijd om iets te veranderen, als dat nodig is. Doe de melding minimaal 4 weken van tevoren.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?