Barendrecht is een echte ondernemersgemeente met veel innovatieve bedrijven. Met het programma Innovatie High Five slaan ondernemers, onderwijs en gemeente de handen ineen om innovatie samen een stap verder te brengen.

Belangrijke innovatiesubsidie voor ondernemers

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben een subsidie gekregen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De subsidie is voor het door gemeenten en ondernemers opgezette driejarige programma ‘Innovatie High Five’, bedoeld om vernieuwing in het bedrijfsleven te stimuleren.

De wethouders Economische Zaken Arnoud Proos (Barendrecht), Marco Goedknegt (Albrandswaard) en Henk van Os (Ridderkerk) zijn er blij mee. Negen projecten in Nederland kregen deze ‘MKB-deal’-subsidie van het ministerie. De provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag hebben de subsidieaanvraag beiden met een aanbevelingsbrief ondersteund.

Wethouders Economische Zaken Marco Goedknegt (Albrandswaard), Arnoud Proos (Barendrecht) en Henk van Os (Ridderkerk) proosten op het binnenhalen van innovatiesubsidie van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Wethouders Economische Zaken Marco Goedknegt (Albrandswaard), Arnoud Proos (Barendrecht) en Henk van Os (Ridderkerk) proosten op het binnenhalen van innovatiesubsidie van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Innovatie High Five

Het bedrijfsleven heeft de laatste jaren veel aandacht voor innovatie: het ontwikkelen van vernieuwende producten, diensten en processen. Ook ondernemers uit de drie gemeenten hebben steeds meer behoefte om te vernieuwen: nieuwe uitdagingen vragen om antwoorden. Het programma ‘Innovatie High Five’ verbindt ondernemersvragen aan bestaande en nieuwe lokale, regionale en landelijke initiatieven. Dat gebeurt vooral door kennis delen en slimmer samenwerken. Elkaar ontmoeten is daarbij erg belangrijk. Innovatie ontstaat namelijk vaak door ‘het organiseren van toeval’. Ondernemers komen elkaar tegen en de een blijkt net hét antwoord te hebben op de vraag van de ander.

Nu de subsidie binnen is, kunnen in de komende periode de plannen verder worden uitgewerkt.

(persbericht gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk, d.d. 12 december 2019)

Motie gemeenteraad

Eind november 2018 heeft de gemeenteraad in een motie gevraagd om te zorgen dat meer innovatieve bedrijven Barendrecht als locatie kiezen. En hoe we innovatie hier nog meer kunnen stimuleren.

Barendrecht Innovation Board

Opgericht in mei 2019. Een nieuw samenwerkingsverband tussen ondernemers, onderwijs en gemeente. De Board vervult een ambassadeursfunctie, zorgt voor informatie-uitwisseling en loopt voorop bij de laatste ontwikkelingen. Ook zorgen voor meer samenwerking in de regio staat op de agenda.

Projectkalender

2020

20 januariOverleg Barendrecht Innovation Board

2019

2 oktoberPraktisch aan de slag met innovatie (event)
Overleg Barendrecht Innovation Board

Contactpersonen gemeente

Kwartiermaker innovatie / projectleider Innovatie High Five

Linda van der Windt
Telefoon: 06 3639 7044
E-mail: l.v.d.windt@bar-organisatie.nl

Wethouder Economische Zaken

Arnoud Proos

Bedrijfscontactfunctionarissen Barendrecht

Jurrien van den Berg en Jos Lukasse