De gemeente Barendrecht koopt elk jaar verschillende producten en diensten in. De afdeling Inkoop adviseert en begeleidt aanbestedingen op het gebied van leveringen, diensten en werken. Bijvoorbeeld het bouwen van scholen en sporthallen, rioleringen, schoonmaak en catering, beveiliging, kantoorartikelen, inhuur personeel, fietsenstallingen, websites en drukwerk.

Zaken doen met de gemeente Barendrecht

Als u als ondernemer mee wilt dingen in de opdrachten die wij uitzetten, dan is het goed om te weten wat ons inkoop- en aanbestedingsbeleid is. In het inkoopbeleid staan de uitgangspunten, richtlijnen en procedures voor het uitvoeren van inkoop- en aanbestedingstrajecten en de maatschappelijke doelstellingen. Het beleid gaat ook in op actuele politieke thema’s zoals duurzaamheid, social return on investment, innovatie en integriteit. Onderaan deze pagina vindt u het inkoopbeleid en onze algemene voorwaarden.

Inkoopdoelstellingen

Wij vinden het belangrijk dat het midden- en kleinbedrijf (MKB) aandacht krijgt bij het inkopen en aanbesteden van diensten en werken. Wij hebben als doel tegen de beste prijs- en kwaliteitverhouding in te kopen, waarbij op een integere, objectieve en transparante wijze het aanbestedingsproces wordt doorlopen.

Gebruik van TenderNed.nl

Op TenderNed vind u niet alleen de publicaties van ons; alle Europese en Nationale aanbestedingen worden op TenderNed gepubliceerd. TenderNed meldt de Europese aanbestedingen aan Tenders Electronic Daily (TED). De aanbestedingen zijn op de websites zichtbaar tot en met de inleverdatum van de inschrijving.

Ook kunt onze kleinere opdrachten, via zogenaamde meervoudig onderhandse aanbestedingen, digitaal via TenderNed vinden. Deze onderhandse aanbestedingen en bijbehorende aanbestedingsdocumenten zijn alleen zichtbaar voor de partijen die wij uitnodigen om een inschrijving in te dienen.

Om deel te kunnen nemen aan de digitale aanbestedingen van de gemeente dient uw onderneming zich te registreren op TenderNed met eHerkenning. De registratieprocedure staat beschreven op de website van TenderNed.

Drempelbedragen

In onderstaande tabel staan onze drempelbedragen weergegeven. Alle bedragen zijn exclusief btw.

Drempelbedragen

 WerkenLeveringenDiensten
Enkelvoudig

Tot € 100.000,-

Tot € 50.000,-

Tot € 50.000,-
Meervoudig

€ 100.000,- tot € 1.500.000,-

€ 50.000,- tot Europees drempelbedrag

€ 50.000,- tot Europees drempelbedrag

Nationaal

€ 1.500.000 tot Europees drempelbedrag

n.v.t.

n.v.t.

Europees

Vanaf Europees drempelbedrag

Vanaf Europees drempelbedragVanaf Europees drempelbedrag

Overzicht aanbestedingen juli 2022

Naam aanbesteding

Kenmerk

Status

Procedure

Type

Aanpassen Riedermorgen

348969

Gegund (voorgenomen)

Onderhandse procedure

Werken

Asfaltonderhoud gemeente Barendrecht

363280

Gegund (voorgenomen)

Onderhandse procedure

Werken

Baggeren jachthaven van de gemeente Ridderkerk

365793

In voorbereiding

Onderhandse procedure

Werken

Extra lid kwaliteitsteam Stationstuinen gemeente Barendrecht

362003

Aangekondigd

Openbaar

Diensten

Flexibele camera's gemeente Barendrecht

361332

Aangekondigd

Openbaar

Leveringen

Herinrichten Rhoonse Stort

364313

Gegund (voorgenomen)

Onderhandse procedure

Werken

Inkoop lokale jeugdhulp

360974

Aangekondigd

Openbaar

Diensten

Integraal onderhoud openbare ruimten Perceel B Barendrecht

359294

In voorbereiding

Openbaar

Diensten

Kantoorartikelen

355657

Inschrijvingen geopend

Onderhandse procedure

Leveringen

Leveren, onderhouden, keuren en repareren groenmachines BAR-organisatie

364750

In voorbereiding

Openbaar

Leveringen

Leveren van Wmo Hulpmiddelen

365514

Kenmerken aangepast

Openbaar

Leveringen

Levering Bomen 2022-2024

363522

Inschrijvingen geopend

Onderhandse procedure

Leveringen

Loods/Gooth/RTV en Uitbreiding Gemini College - ARCHITECT

360846

Aanmeldingen geopend

Niet-openbaar

Diensten

Makkelijk digitaal zaakgericht werken

350217

Voorafgemeld

Onderhandeling zonder bekendmaking

Leveringen

Open House: Collectieve zorgverzekering minima BAR-gemeenten

220998

Aanbestedingsdocumenten aangepast

Openbaar

Diensten

Open House: Dagbesteding en Begeleiding

305176

Aangekondigd

Openbaar

Diensten

Open house: Hulp bij het Huishouden

295813

Aangekondigd

Openbaar

Diensten

Open House: Jobcoaching en naar werk trajecten doelgroep arbeidsbeperkten

354160

Aangekondigd

Openbaar

Diensten

Renovatie en uitbreiding Edudelta-gebouw Barendrecht

344234

Inschrijvingen geopend

Niet-openbaar

Werken

Schuldhulpverlening voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

360823

Gegund (voorgenomen)

Openbaar

Diensten

Vervangen brandmeld- en ontruimingsinstallaties Ridderkerk

363659

In voorbereiding

Onderhandse procedure

Werken