Op 28 augustus 2020 heeft het kabinet de Tozo 3 aangekondigd. De verlengde Tozo (Tozo 3) zou lopen van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021 en zou een toets op beschikbare geldmiddelen (beperkte vermogenstoets) bevatten. Het kabinet heeft op 28 september aangekondigd dat, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, de beperkte vermogenstoets nog niet per 1 oktober 2020 wordt ingevoerd, omdat dit onder de geldende Coronamaatregelen niet passend wordt geacht. Het kabinet is voornemens om de beperkte vermogenstoets in te voeren per 1 april 2021. Dit betekent dat zelfstandig ondernemers onder ‘Tozo 3’ voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021, en dus voor maximaal 6 maanden, een uitkering voor levensonderhoud kunnen aanvragen zonder dat er een beperkte vermogenstoets wordt uitgevoerd. Onder ‘Tozo 4’ bestaat met ingang van 1 april 2021 de mogelijkheid om onder toepassing van de beperkte vermogenstoets een nieuwe aanvraag voor een uitkering voor levensonderhoud voor nog eens 3 maanden in te dienen.

U krijgt een verlenging van de Tozo-uitkering niet vanzelf

Dit komt omdat de voorwaarden iets zijn veranderd en omdat uw eigen situatie nu ook anders kan zijn. Daarom gaat de gemeente opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering. Maar als u de afgelopen 3 maanden nog een Tozo-uitkering heeft ontvangen, hoeft u niet al uw gegevens opnieuw in te vullen: u kunt de verlenging aanvragen met een verkort aanvraagformulier. Zorg dat u het formulier volledig invult en met de gevraagde bewijsstukken snel opstuurt. Dan kan de gemeente u ook snel bericht sturen over de verlenging.

 • Vanaf 1 december 2020 kan de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo 3 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. U kunt niet met terugwerkende kracht of eerdere maanden Tozo 3 aanvragen. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 december 2020, dan kan kunt u deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 december 2020.

Wij plaatsen alle informatie over Tozo 3 op deze website. Wilt u deze website in de gaten houden voor de meest recente informatie?

Direct aanvragen/melden

Belangrijk! Er zijn 3 verschillende formulieren:

 1. Heeft u in de afgelopen 3 maanden een Tozo-uitkering van onze gemeente ontvangen? Dan kunt u een verlenging aanvragen en hoeft u geen bewijsstukken toe te voegen.
  Gebruik dan het volgende formulier:
  Doe een aanvraag verlenging Tozo 3 levensonderhoud
 2. Heeft u de afgelopen 3 maanden geen Tozo-uitkering ontvangen? Of ontving u een Tozo-uitkering van een andere gemeente? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen. Daarbij moet u bewijsstukken toevoegen. U leest daar hieronder meer over. Gebruik het volgende formulier voor een eerste aanvraag:
  Doe een eerste aanvraag Tozo 3 levensonderhoud

 3. Ontvangt u een Tozo-uitkering en is uw situatie verandert? Heeft u bijvoorbeeld meer of minder verdient dan u aan ons had doorgegeven? Gaat u verhuizen of wijzigt uw gezinssamenstelling? Geef dit soort wijzigingen dan direct aan ons door via het wijzigingsformulier:
  Geef uw wijziging door

Verdere info over Tozo 3 inkomensondersteuning (uitkering levensonderhoud)

Voorwaarden Tozo 3 inkomensondersteuning (uitkering levensonderhoud)

 • U bent een gevestigde zelfstandige ouder dan 18 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Uw bedrijf of zelfstandig beroep oefent u uit in Nederland of in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland.
 • U voldoet aan wettelijke vereisten van een eigen bedrijf, zoals ingeschreven staan in het Handelsregister.
 • U bent vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium (minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep).
 • U woont in de gemeente waar u aanvullende inkomensondersteuning aanvraagt.
 • NIEUW: het gezamenlijke inkomen van uw eventuele partner1 is onder het sociaal minimum2.

1: U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft;
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  • samen een kind heeft;
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

2: Dit is per 1 januari 2021 netto per maand voor:

 • gehuwden en samenwonenden:
  • beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1.536,34;
  • 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.620,74
  • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.340,93
  • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.033,66
  • van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 838,25
  • van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 530,98.
 • voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:
  • van 21 tot AOW-leeftijd € 1.075,44;
  • van 18 tot 21 jaar € 265,49.

Wat houdt de uitkering Tozo 3 inkomensondersteuning (uitkering levensonderhoud) in?

 • U kunt voor een periode van maximaal 6 maanden (tot en met 31 maart 2021) inkomensondersteuning voor levensonderhoud krijgen.
 • De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw gezinssituatie. Het gezamenlijk inkomen van u en, indien van toepassing, uw partner wordt aangevuld tot het sociaal minimum.
 • Als alle informatie die u ons heeft gegeven klopt, hoeft u de uitkering niet terug te betalen.
 • Er is geen sprake van een vermogenstoets.

Welke bewijsstukken heeft u voor een eerste aanvraag nodig?

 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs of paspoort. Ook van uw partner indien van toepassing. Let op! een kopie rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs. U kunt hiervoor gebruik maken van de app KopieID
 • Kopie van uw bankpas waarop het rekeningnummer (IBAN) én de tenaamstelling duidelijk zichtbaar is
 • Let op: de bijlagen kunnen de volgende bestandsvormen hebben: pdf, jpg, jpeg en png en maximaal 3 MB groot per document. Om de aanvraag in te vullen heeft u uw DigiD inloggegevens nodig.

Aanvragen Tozo 3 inkomensondersteuning (uitkering levensonderhoud)

Wat moet u doen om de Tozo 3-uitkering levensonderhoud aan te vragen of te verlengen?

 • Vul het juiste formulier in. Zie hierboven, onder het kopje 'Direct aanvragen'.
 • Lever bij een eerste aanvraag kopieën/scans van alle bewijsstukken in (uploaden).
 • Onderteken dit aanvraagformulier met uw DigiD. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen.

Hoe gaat het verder na uw aanvraag (om verlenging)?

 • Wij bekijken uw aanvraag en besluiten of u de uitkering krijgt.
 • Het kan zijn dat wij u om extra informatie vragen, omdat iets niet helemaal duidelijk is.
 • Wij proberen om u binnen 4 weken te laten weten of u de uitkering krijgt.

Wat moet u doen als uw situatie in de komende maanden verandert?

Gaat u bijvoorbeeld meer of minder verdienen dan u nu opgeeft? Gaat u verhuizen of wijzigt uw gezinssamenstelling? Geef dit soort wijzigingen uiterlijk binnen 5 dagen aan ons door via het wijzigingsformulier.

Geef uw wijziging door

Heeft u dringende vragen?

Neem dan bij voorkeur per e-mail contact met ons op: team-ondersteuning-participatie@bar-organisatie.nl. Zet hierbij in het onderwerp van uw bericht: Tozo + uw cliëntnummer (uw cliëntnummer staat op onze brieven bij Uw kenmerk. Heeft u nog niet eerder brieven van ons gehad? Dan heeft u nog geen cliëntnummer).