Wij hebben informatie voor ondernemers over de situatie in verband met het coronavirus op een rij gezet. Wij hopen u hiermee inzicht te bieden in deze bijzondere tijden. De informatie volgt elkaar snel op; wij verzoeken u de nieuwsberichten goed te volgen.

Veelgestelde vragen

Op de website van de Rijksoverheid staat een overzicht van veelgestelde vragen voor ondernemers. Zoals over medewerkers die ziek terugkomen uit het buitenland, het doorbetalen van personeel in het buitenland en het bezoeken van beurzen. Ook is er een overzicht met veelgestelde vragen over internationaal ondernemen.

Maatregelen

Kijk voor een actueel overzicht van financiële regelingen op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met bedrijfscontactfunctionaris Dilek San, telefoon 06 21 53 04 07 of e-mail d.san@bar-organisatie.nl. Of met bedrijfscontactfunctionaris Raoul Verhagen, telefoon (0180) 451 613, mobiel 06 29 41 67 38 of e-mail r.verhagen@bar-organisatie.nl.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 5)

De regering heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen. De Tozo bestaat uit 2 onderdelen:

  1. inkomensondersteuning (uitkering levensonderhoud) en/of
  2. een lening voor bedrijfskapitaal

De regering heeft de Tozo verlengd tot en met september 2021.

  • Wij noemen de Tozo-regeling van de maanden maart, april en mei 2020 ‘Tozo 1’.
  • De eerste verlenging voor de maanden juni t/m september 2020 noemen wij ‘Tozo 2’.
  • De tweede verlenging voor de maanden oktober 2020 t/m maart 2021 noemen wij ‘Tozo 3’.
  • De derde verlenging voor de maanden april t/m met juni 2021 noemen wij ‘Tozo 4’.
  • De vierde verlenging voor de maanden juli t/m september 2021 noemen wij Tozo 5.

Kijk voor het doen van een melding voor deze regeling op deze website op de pagina Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 5). Zie voor meer informatie over de regeling de website van de Rijksoverheid.

Servicedesk Tozo: ondersteuning bij heroriëntatie op de arbeidsmarkt

De Servicedesk Tozo helpt vanaf 15 maart 2021 ondernemers die door de coronacrisis vragen hebben over hun toekomst. Of verwijst door naar de juiste instantie.

Waarvoor kunt u terecht bij de Servicedesk Tozo?

Misschien wilt u verder als ondernemer, maar weet u niet hoe. Of denkt u erover om een (bij)baan in loondienst te zoeken. Of misschien heeft u vragen over herscholing en financiële mogelijkheden.

Kijk voor meer informatie op de pagina Servicedesk Tozo.

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Hebt u door coronamaatregelen minder inkomsten? Komt u daardoor in de problemen met het betalen van noodzakelijke woonlasten? U kunt als ondernemer mogelijk ook gebruikmaken van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Heeft u werknemers en verwacht u een omzetverlies van minimaal 20%? Dan kunt u via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De regeling wordt 3 keer 3 maanden verlengd. U kunt een groot deel van de loonkosten terugkrijgen afhankelijk van het omzetverlies. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. U kunt uw aanvraag voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) indienen via de website van het Ondernemersplein.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ondersteunt ondernemers en zelfstandigen om hun vaste lasten te betalen. De TVL-subsidie is afhankelijk van het omzetverlies (minimaal 30%), het percentage vaste lasten en een subsidiepercentage. De TVL is ieder kwartaal aan te vragen tot en met september 2021. De subsidievoorwaarden kunnen ieder kwartaal wijzigen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Verruiming BMKB-regeling voor ondernemers

De regeling maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen.

Kijk voor meer informatie en verlengingen van financiële regelingen op de website van de Rijksoverheid.

Diverse organisaties

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel heeft een ‘wegwijzer’, met antwoorden op vragen over het voorbereiden op bedrijfsrisico’s, het omgaan met gezondheidsrisico’s voor werknemers.
De Kamer van Koophandel heeft een loket geopend voor ondernemers. U kunt vragen stellen over bijvoorbeeld voorraden, personeel en financiële impact. Dit loket is ook telefonisch bereikbaar via 0800-2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur). Bij dit telefonische loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.

Business.gov

For non Dutch speaking entrepreneurs the information can be found at the website of Business.gov.

Belastingdienst

Ondernemers die getroffen worden door het coronavirus kunnen uitstel van hun belastingbetaling aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland brengt in kaart wat de gevolgen zijn voor zaken doen met andere landen. Kijk voor een overzicht op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Of bekijk de informatie over handelsmissies.

Buitenlandse zaken

Voor een overzicht van alle reisadviezen kunt u terecht op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

UWV

Op de website van het UWV staat een overzicht met veelgestelde vragen voor werkgevers.