Wij hebben een aantal veel gestelde vragen voor inwoners, organisaties en ondernemers op een rijtje gezet over bepaalde thema’s in relatie tot het coronavirus en hoe we hiermee omgaan in Barendrecht. Staat uw vraag er niet bij? Wij zijn telefonisch te bereiken op 14 0180.

Bibliotheek Aanzet

Vanwege de lockdown is de bibliotheek alleen open voor het afhalen en inleveren van gereserveerde boeken en/of andere materialen. Lees er meer over op de website van de Bibliotheek AanZet.

KijkopWelzijn: voor hulpvragen zoals boodschappen halen of gewoon een praatje

KijkopWelzijn en Stichting Present zetten zich samen in om zoveel mogelijk Barendrechters te helpen, zodat niemand vereenzaamt, geen boodschappen heeft of met vragen blijft zitten.

Vragen of een praatje maken?

Bent u bezorgd over de huidige situatie? Heeft u hulp nodig met bepaalde zaken? Of heeft u behoefte aan een simpel praatje omdat er tegenwoordig minder mensen langskomen? Bel dan naar KijkopWelzijn via telefoonnummer (0180) 691 800, van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Een van de medewerkers belt u zo spoedig mogelijk terug. Kijk voor meer informatie op de website van KijkopWelzijn.

Vraagwijzer

Heeft u vragen over zorg, wonen, welzijn, inkomen of een ander onderwerp? Neem dan contact met Vraagwijzer.

  • Via telefoonnummer (0180)  691 804. Vraagwijzer is van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar.
  • Stuur een e-mail naar vraagwijzer@kijkopwelzijn.nl.
  • Kom naar het inloopspreekuur. U heeft geen afspraak nodig. Op maandag van 10.00 tot 12.00 uur is er een inloopspreekuur in Buurtkamer Vrijenburg (Vrijenburglaan 61) en op woensdag van 13.00 tot 15.00 uur in Dienstencentrum Windsingel (Windsingel 166).
  • Of maak een afspraak via telefoonnummer (0180) 691 804.

Meld je aan als vrijwilliger

Vrijwilligers die een Barendrechter willen ondersteunen, kunnen zich aanmelden via de website van Stichting Present Barendrecht. In overleg met KijkopWelzijn en andere maatschappelijke partners zal Present een koppeling maken met iemand die ondersteuning nodig heeft. Na aanmelding via de website neemt een medewerker van Present contact met u op. Bellen kan ook via telefoonnummer 06-82917424.

Wijkteams: voor informatie, advies en/of ondersteuning over opvoeden, welzijn, zorg, werk en inkomen

De inloopspreekuren van de wijkteams vervallen vooralsnog tot en met 31 december 2020. Wij zijn voornemens om de spreekuren op afspraak vanaf 1 januari 2021 te starten. Hier volgt nadere informatie over.

De wijkteams zijn wel bereikbaar via telefoonnummer 14 0180 (tijdens kantooruren), via het (aan)meldformulier en via e-mail wijkteam@barendrecht.nl.

Jongerenwerk: voor vragen over school, werk en dagbesteding

Jongerenwerk Barendrecht organiseert allerlei activiteiten voor, door en met jongeren van 10 tot 22 jaar op verschillende plekken in Barendrecht. Kijk voor meer informatie op de website van Jongerenwerk Barendrecht.

Kruidenier Koerier: boodschappendienst voor ouderen

De Kruidenier Koerier is een boodschappendienst van KijkopWelzijn en Present voor kwetsbare inwoners. Mensen die zelf geen boodschappen meer kunnen doen en hier geen sociaal netwerk voor kunnen inschakelen, kunnen zich aanmelden bij KijkopWelzijn via telefoonnummer (0180) 611 554. Per keer kunt u voor maximaal €60,- aan boodschappen bestellen. Voor specifieke boodschappen zoals het laten maken van een bril of naar de keurslager gaan kan via Present.

Kijk voor meer informatie over Kruidenier Koerier op de website van KijkopWelzijn.

Centrum voor Jeugd en Gezin: voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid

Voor al uw vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barendrecht. U kunt contact opnemen met CJG Rijnmond via 088-2010000 of kijk voor meer informatie op de website van CJG Rijnmond.

 

Hulplijn Rode Kruis: telefonische hulp voor mensen in quarantaine of thuisisolatie

Het Rode Kruis biedt telefonische hulp aan voor mensen die in quarantaine of thuisisolatie zitten in verband met het coronavirus. Wie hulp kan gebruiken, kan vanaf 9.00 uur het nummer 070-4455888 bellen.

Omapost: stuur eenzame ouderen een kaartje

Via de website Omapost kunt u een kaartje sturen naar een eenzame ouderen. Dit kan iemand zijn die u kent maar dat kunnen ook ouderen zijn die je niet kent en eenzaam zijn.

RADAR: meldpunt discriminatie

Bij RADAR kunt u onder andere terecht voor het melden van discriminatie en informatie over Corona en mensenrechten.

 

Bureau Sociaal Raadslieden van Vivenz: sociaaljuridische hulpverlening

De sociaal raadslieden van Vivenz wijzen de weg in wetten, regelingen, formulieren en (overheids)instellingen. De sociaal raadslieden houden op dit moment geen spreekuur, maar u kunt ze op de volgende manieren bereiken:

  • Een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur? U kunt de sociaal raadslieden bellen op telefoonnummer 06-25346371 of 088 123 70 11 (maandag tot en met donderdag van 9.00 - 16.30 uur)
  • Stukken laten lezen of formulieren laten invullen? Stuur op bovengenoemd 06-nummer een WhatsAppje met de stukken, uw naam en woonplaats
  • Liever e-mailen? Dit is ook mogelijk: sociaal.raadslieden@vivenz.nl

Kijk voor meer informatie op de website van Vivenz.

Veilig Thuis: advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

Veilig Thuis is het adviespunt en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Bel 0800 2000 als u hulp nodig heeft of iets vermoedt. U kunt Veilig Thuis 24 uur per dag, zeven dagen in de week bellen, ook anoniem. Tot en met 2 maart kunt u op werkdagen van 09.00 uur tot 22.00 uur via de website van Veilig Thuis ook chatten met een medewerker van Veilig Thuis. Bel 112 bij noodgevallen.

Is er geweld bij u thuis tijdens de avondklok? Bel bij direct gevaar altijd 112 en verlaat zo nodig je huis. U mag ook naar iemand anders toe gaan. Dit mag ook als u zich thuis onveilig voelt, maar er geen direct gevaar is. Kijk of u bij iemand terecht kunt, bij voorkeur bij u in de buurt. In deze gevallen is het toegestaan om uw huis te verlaten en krijgt u geen boete.

Kijk voor meer informatie op de website van Veilig Thuis.

Ouderenadviseur: geeft advies aan ouderen

De KBO (Katholieke Bond van Ouderen) biedt ouderenadvisering. Deze getrainde vrijwillige ouderenadviseurs zijn zelf ook ouderen en helpen u met het oplossen van uw problemen bij het ouder worden. Ze helpen bijvoorbeeld bij het regelen van zorg, met financiën en geven voorlichting over actuele thema’s.

Ouderen kunnen vrijblijvend een afspraak maken en in contact komen via telefoonnummer 06 14 63 88 33 of via e-mail ouderenadvisering.barendrecht@gmail.com.

Kijk voor meer informatie op de website van KBO Zuid-Holland.

Stichting Voedselbank Barendrecht

Stichting Voedselbank Barendrecht wil een bijdrage leveren aan de vermindering van armoede in Barendrecht. Komt u voor een korte of langere tijd financieel niet rond? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een Voedselpakket.
U kunt voor maximaal 3 jaar in aanmerking komen. De voorwaarden voor het aanvragen van een voedselpakket kunt u vinden op de website www.voedselbankbarendrecht.nl/aanmel­den
.

Aanvragen

U kunt zichzelf aanmelden door te bellen naar 06-81512138. Wordt er niet opgeno­men, spreekt u dan de voicemail in met uw naam, adres en telefoonnummer. Of stuur een e-mail naar intake@voedsel­bankbarendrecht.nl.
Vermeld in de e-mail uw naam, adres en telefoonnummer. U wordt binnen enkele dagen teruggebeld. Er wordt direct beoordeeld of u voor het voedselpakket in aanmerking komt.

Hulp en steun bij thuisquarantaine

Als u positief bent getest op het coronavirus moet u tien dagen in quarantaine. Ook als u terugkomt uit een risicogebied is dat het geval. Dan heeft u vaak weinig tijd om voorbereidingen te treffen. Als u zaken zelf niet geregeld krijgt, kunt u gebruik maken van het sociaal ondersteuningspakket.

Boodschappen doen, de kinderen naar school brengen, werk-gerelateerde zaken regelen of een vervanger vinden voor de mantelzorg die u verleent. Zomaar wat praktische zaken die problemen kunnen geven als u in quarantaine moet. U kunt ook te maken krijgen met psychosociale problemen door een besmetting met het coronavirus van uzelf of dierbare naasten, of angst daarvoor. Veel mensen kunnen dit soort problemen zelf of met hun eigen netwerk oplossen. Het kan zijn dat dit voor u niet geldt. Dan kunt u contact opnemen met de gemeente voor steun. We geven zo snel mogelijk antwoord op uw vragen en/of laten u weten waar u kunt aankloppen voor hulp. In de quarantainegids die u krijgt van de GGD kunt u hierover ook informatie vinden.

U kunt contact met ons opnemen voor: (psycho)sociale hulp (een luisterend oor), (medische) zorg en ondersteuning, inkomensondersteuning en voor praktische hulp, zoals boodschappen, de hond uitlaten, kinderen halen/brengen. Als thuisquarantaine echt geen optie is, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen, dan denken we mee over alternatieven.

Hebt u hulp nodig? Bel dan de gemeente via telefoonnummer 14 0180.

Diaconaal Fonds Barendrecht

Het Diaconaal Fonds wil alle Barendrechtse gezinnen en alleenstaanden met een laag besteedbaar inkomen helpen, als zij plotseling worden geconfronteerd met een materieel of financieel probleem en de voorliggende voorzieningen niet toereikend zijn. Kijk voor meer informatie op de website van het Diaconaal Fonds Barendrecht.

Jongeren Hulp Online

Hoe groot of klein je probleem ook is, waar je ook mee zit of als je gewoon je hart wilt luchten: op de website van Jongeren Hulp Online vind je zes organisaties die je snel, anoniem en gratis hulp bieden. Start met zoeken en zie waar je het beste terecht kan.