Op woensdag 9 november2022 houdt de Commissie bezwaarschriften Barendrecht een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.

Tijdens deze hoorzitting worden de volgende bezwaren behandeld:

  • 20.00 uur: bezwaar tegen een verbod voor het maken van een uitweg
  • 20.30 uur: bezwaar tegen een besluit op een ingebrekestelling en rioolaansluiting

Als u bij deze hoorzitting aanwezig wilt zijn of als u vragen heeft over deze hoorzitting, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Commissie bezwaarschriften, mevrouw mr. V. Kanhai, op telefoonnummer 0180 451 751.

Let op: na publicatie kan de agenda zijn gewijzigd.