U betaalt hondenbelasting als u een hond hebt.

Uitzonderingen

Vrijgesteld voor het betalen van hondenbelasting zijn:

 • (blinden)geleidehonden
 • politiehonden
 • honden die in een asiel verblijven
 • puppies jonger dan 3 maanden voor zover de puppies gelijktijdig met de moederhond door dezelfde persoon worden gehouden.

Aangifte doen van uw hond

Hond aanmelden

 • U bent verplicht om aan het SVHW door te te geven dat u een hond heeft aangeschaft.
 • U ontvangt als bewijs van de registratie van uw hond een hondenpenning. (Bij verlies van de hondenpenning neemt u contact op met het SVHW)
 • Op grond van uw informatie stuurt het SVHW een jaarlijkse aanslag.
 • Indien u uw hond(en) niet aanmeldt, kan het SVHW, namens de gemeente, u achteraf (naar aanleiding van onderzoek door een hondencontroleur) alsnog aanslaan. Naast de aanslag wordt dan tevens een boete opgelegd.

Hond afmelden

Is uw hond overleden, heeft uw hond een andere eigenaar of vertrekt u naar een andere gemeente? Geef dit dan meteen aan SVHW door. Mogelijk heeft u recht op vermindering van de hondenbelasting. Het SVHW zal beoordelen of zij uw aanslag vermindert. U moet een bewijs inleveren waaruit blijkt dat u de hond niet meer houdt.

Als uw hond is overleden of verkocht, meldt u uw hond af en stuurt u de penning terug aan SVHW, ter attentie van de afdeling Heffingen, Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal.

Hondenpenning verloren

Bent u uw hondenpenning verloren? Vraag dan telefonisch een nieuwe hondenpenning aan bij SVHW via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73.

Wat kost het?

 • eerste hond: € 104,30
 • tweede hond: € 143,30(bovenop het tarief van de eerste hond)
 • derde en elke volgende hond: € 159,30 (bovenop het tarief van de eerste en tweede hond)
 • per kennel: € 406,70

De gemeente laat de ontvangsten geheel ten goede komen aan het hondenbeleid.

Bezwaar maken

Op het aanslagbiljet staat aangeven binnen welke termijn u dient te betalen. Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u hiertegen binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken bij het SVHW.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?