U betaalt hondenbelasting als u een hond hebt.

Uitzonderingen

Vrijgesteld voor het betalen van hondenbelasting zijn:

 • (blinden)geleidehonden
 • politiehonden
 • honden die in een asiel verblijven
 • puppies jonger dan 3 maanden voor zover de puppies gelijktijdig met de moederhond door dezelfde persoon worden gehouden.

Aangifte doen van uw hond

Procedure

 • U bent verplicht om aan het SVHW door te te geven dat u een hond heeft aangeschaft.
 • Op grond van uw informatie stuurt het SVHW een jaarlijkse aanslag.
 • Indien u uw hond(en) niet aanmeldt, kan het SVHW, namens de gemeente, u achteraf (naar aanleiding van onderzoek door een hondencontroleur) alsnog aanslaan. Naast de aanslag wordt dan tevens een boete opgelegd.

Kosten

 • eerste hond: € 102,70
 • tweede hond: € 141,10
 • derde en elke volgende hond: € 156,80
 • per kennel: € 400,30

Is uw hond overleden, heeft uw hond een andere eigenaar of vertrekt u naar een andere gemeente? Dan heeft u mogelijk recht op vermindering van uw aanslag. Dit kunt u doorgeven aan het SVHW.  Het SVHW zal vervolgens beoordelen of zij uw aanslag vermindert. Het SVHW zal u vragen een bewijs te leveren waaruit blijkt dat u de hond niet meer houdt.

De gemeente laat de ontvangsten geheel ten goede komen aan het hondenbeleid.

Bezwaar

Op het aanslagbiljet staat aangeven binnen welke termijn u dient te betalen. Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u hiertegen binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken bij het SVHW. Dit kan via www.svhw.nl of schriftelijk: directeur SVHW, Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?