Op 17 december stelde de gemeenteraad van Barendrecht de tarieven van de heffingen en belastingen voor 2020 vast.