Stempas

Stemmen kan met uw eigen stempas die u uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen in de brievenbus krijgt. Neem deze mee bij het stemmen, want zonder stempas kunt u uw stem niet uitbrengen.

Geen stempas ontvangen of stempas verloren?

Als u ten onrechte geen stempas hebt ontvangen of uw stempas bent verloren, kunt een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente. Dit kunt u telefonisch doen op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur. Wij sturen uw stempas dan naar u op. U kunt natuurlijk ook langskomen in het gemeentehuis. U krijgt uw vervangende stempas dan direct mee. Dit kan tot uiterlijk 22 mei 2019, 12:00 uur bij de afdeling Publiekszaken.

Iemand anders voor u laten stemmen

Als u iemand anders machtigt om voor u te stemmen heet dit ‘stemmen bij volmacht’. We kennen een onderhandse volmacht en een schriftelijke volmacht. Als u bij de verkiezingen niet zelf kunt stemmen, kunt u uw stempas zelf omzetten in een onderhandse volmacht. U machtigt dan iemand anders om voor u te stemmen. De persoon die u machtigt moet zelf ook een kiezer uit Barendrecht zijn. Als u iemand anders wilt machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen, of als u iemand buiten Barendrecht wilt machtigen, moet u een schriftelijke volmacht aanvragen.

Stemmen in het stembureau

Op donderdag 23 mei 2019 kunt u tussen 7:30 en 21:00 uur bij ieder willekeurig stembureau in Barendrecht stemmen. De stemlocatie bij het NS Station is al om 5:30 uur open. U geeft uw stempas(sen) aan een stembureaulid en u krijgt vervolgens 1 of meerdere stembiljetten die u in het stemhokje invult.

Bij deze verkiezingen wordt weer met het rode potlood gestemd. Eenmaal in het stemhokje stemt u door het vakje voor de kandidaat van uw keuze geheel of gedeeltelijk rood te maken met het aanwezige rode potlood. Let erop dat u slechts één hokje rood maakt, want anders is uw stem ongeldig. Blanco stemmen kan ook. Dat doet u door geen enkel vakje rood te maken. Het biljet blijft dan dus leeg.

Identificatieplicht

Als u uw stem komt uitbrengen in het stembureau moet u zich identificeren. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van stemming.